Læserdebat

Hjerteløbere med blåt eller rødt blink

Karsten Byrgesen, folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem og medlem af det præhospitale udvalg

Hjerteløbere og akuthjælpere redder liv. I Region Syddanmark har vi over 22.000 hjerteløbere, der med en frivillig indsats, er med til at redde liv og førlighed ved hjertestop. Hurtig hjælp og rigtig hjælp er afgørende for udfaldet af livstruende hændelser. Det er ikke ufarligt at være hjerteløber og der er desværre eksempler på, at hjerteløbere der står til rådighed døgnet- og året rundt, kommer til skade i bestræbelserne på at komme den syge til hjælp hurtigst muligt. Den situation og princippet om hurtigst muligt frem, har rejst debatten omkring begrebet udrykning, der oftest tænkes som ”blå blink og horn”.

Vi har efter indstilling fra hjerteløberne drøftet sagen om ”civil udrykning” med blåt blink i Regionens Præhospitale udvalg.

Færdselsstyrelsen har imidlertid afvist et forslag fra Hjerteløberne på Langeland og Regionen om at tillade civil – blå blink – udrykningskørsel. Den afgørelse er jeg enig i. Udrykning er en potentielt meget farlig situation, der berører indsatspersonalet, alle øvrige trafikanter og gående. 

At køre med ”blå blink” er en færdighed, der skal overlades til professionelle. Men hvad så? Der er et alternativ, nemlig RØDT BLINK. Jeg ser for mig en civil udrykning, hvor et køretøj – tilhørende en hjerteløber – er monteret med rødt blink på taget. Det RØDE BLINK skal fortælle øvrige trafikanter at et beredskab som f.eks. hjerteløbere er på vej til en indsats og øvrige trafikanter skal vise hensyn og lade indsatskøretøjet komme forbi. Indsatskøretøjet skal overholde alle almindelige færdselsregler og hastighedsgrænser. Den tid der kunne vindes ved at køre med ”sømmet i bund” er forsvindende lille og står ikke i forhold til risikoen.

Statistikken viser også, at den ekstra tid det tager at komme frem til den syge person, ved ikke at køre udrykningskørsel, ikke generelt er med til at forværre en i forvejen kritisk situation. Der er ofte førstehjælpere til stede, der yder livsvigtig førstehjælp som hjertemassage. 

I gennemsnit udkaldes hjerteløberne 4,1 gang pr. dag i Region Syddanmark

Jeg anbefaler, at Færdselsstyrelsen overvejer om det RØDE BLINK er en mulighed for at imødekomme ønsket fra hjerteløberne om, at komme uhindret og sikkert frem til den sygdomsramte. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv