FREDERICIA

Hjemmeværnet indsat i ØVELSE LION HEART 24-26 SEPTEMBER

Hjemmeværnet deltog i weekenden i en større koordineret øvelse


Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland gennemførte i weekenden en stor øvelse, med lidt over 100 soldater indsat.


Der deltog også soldater fra Telegrafregimentet i Fredericia. De agerede momenter, og hvem andre end soldater, der selv har prøvet at stå indenfor hegnet, når demonstranter og en egentlig fjende nærmer sig, er bedre til at vise og agere på bedste vis, end lige netop dem.


Formål med øvelsen var at øve ”Host Nation Support” ved bevogtning af militære objekter. De primære øvelsestagere (Hjemmeværnet) blev trænet i føring med henblik på at indsætte op til kompagnistørrelse og træne de opgaver som regeringen og folketinget har pålagt os.


Opgaven, hjemmeværnet skulle løse, var bevogtning af ”Tankområde Vandel”, der er et vigtig led i Danmarks infrastruktur. Det er nødvendigt, at det er os selv, der åbner og lukker for hanerne.


Opgaven, der involverede ca. 100 Hjemmeværnssoldater her fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland blev løst med tilfredsstillende resultat.