Home Læserdebat Hierarki i Fredericias kommunalbestyrelse
Hierarki i Fredericias kommunalbestyrelse

Hierarki i Fredericias kommunalbestyrelse

0

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4, 7000 Fredericia


Når man vælger en kommunalbestyrelse, er målsætningen for de fleste at vælge selvstændige og kompetente mennesker, der hver især netop er selvstændige og ansvarlige som person. Endvidere forventes det, at den enkelte er interesseret i arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem og ikke kun positionen og pengene.

Som jeg ser det, så tyder det på, at kulturen i Fredericia kommunalbestyrelse er blevet således, at selvstændige med egen mening og holdning bliver holdt udenfor indflydelse. Det ermåske endda såledan, at man bliver frataget sit udvalgsmedlemsskab, hvis man ikke retter sig efter de dominerende i kommunalbestyrelsen. Det betyder så igen, at man sætter demokratiet ud af spil og indfører klanmentalitet. Hvornår og hvordan, det er kommet ind i strukturen, ved jeg ikke.

Jeg taler med flere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke tør komme ud med deres holdninger, da de er bange for at blive holdt udenfor og frataget udvalgsposter.

Et andet problem er, at det ikke er de skarpe knive i skuffen, der får lov til at ”styre” organiseringen, det ser ud til at være de mest brutale og empatiløse.

Et andet meget alvorligt problem er, at kommunalbestyrelsesmedlemmer er i familie med og/elle gift med ledende personer i administrationen. Teknisk set er der ingen inhabilitet, men i praksis bliver det meget let etisk inhabilitet og måske juridisk. Når disse mennesker udnytter den ene og den anden vej for at støtte egne interesser frem for almenvellets, i stedet for at sige, det kan jeg ikke deltage i, da jeg i så fald vil være inhabil. Hvis det så ydermere er de dominerende i klanopbygningen, så går det måske fra ikke at være teknisk inhabilitet til at være juridisk inhabilitet, der i visse tilfælde vil kunne føre til opsigelser og straf, hvis det bliver klarlagt og anmeldt.