FREDERICIA

Hestekastanjer på Fredericia vold er angrebet af bakteriekræft

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Flere af de unge kastanjetræer på 20-30 år på Fredericia Vold, er blevet ramt af bakteriekræft.

Bakteriekræften blev første gang registreret (i laboratorium) i Danmark i 2014.

Bakteriekræften ses blandt andet som et mørkt brunligt udflåd på træets stamme, barken løsner sig og skaller af. Dermed forringes vandforsyningen til træet, som til sidst vil gå ud og dø.

De angrebne unge hestekastanjer, som egentlig var indplantet i alléen på volden for at skulle erstatte de gamle 100årige træer, vil nu løbende blive fældet over de næste ca. 5 år.

Hestekastanjen er hårdt ramt i disse år, fortæller museet på deres facebookside for Fredericia Vold.

 

På luftfotoes er markeret de 129 hestekastanjer, som står i alléerne på volden. Hestekastanjen udgør næsten halvdelen af allétæerne.