Kort Nyt

Her kan der komme fjernvarme i fremtiden

Fredericia Kommune har lagt planer for, hvilke områder der kan få fjernvarme i fremtiden

Planlægningen skal give virksomheder og boligejere bedre overblik over deres fremtidige muligheder for fjernvarme, men planerne kan kun blive til virkelighed, hvis der er opbakning til dem i områderne.

Danmark skal være uafhængig af russisk gas, og derfor arbejder landets kommuner lige nu på at udfase gas til opvarmning af bygninger. En ny varmeplan i Fredericia Kommune skal give virksomheds- og boligejere overblik over, hvilke områder der kan få etableret fjernvarme i fremtiden.

Klima,- Energi- og Miljøudvalget har i mandags behandlet varmeplanen, hvor et samlet udvalg stod bag, og det er nu Byrådet, der skal træffe den endelige beslutning om godkendelse.  

  • Hvis planerne skal blive til virkelighed, og der skal udrulles fjernvarme i de udpegede områder, kræver det, at der er nok virksomheder og borgere, der rent faktisk er interesserede. Første skridt er altså, at vi skal have afklaret interessen og afdækket konverteringspotentialet. Vi har allerede haft dialog med virksomheder i de gasforsynede områder, og der virker umiddelbart til at være god interesse, så det håber vi, at vi kan bygge videre på, siger Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget. 

I nogle af de gasforsynede områder er forventningen, at der allerede kan udrulles fjernvarme i 2023 – 2024, hvis efterspørgslen er tilstrækkelig. I andre områder er der brug for yderligere analyser, inden det kan fastlægges, om der er potentiale for at etablere fjernvarme. 

Ved vurderingen af, hvilke områder der kan udlægges fjernvarme i, er der alene kigget på varmebehovet til rumopvarmning. Hvis der er virksomheder, der også kan se et potentiale i at bruge fjernvarme i virksomhedens processer, hører kommunen meget gerne fra dem.  

De områder, der i dag er tilsluttet gas, men hvor fjernvarme er en mulighed i fremtiden, er primært erhvervsområder. 9 ud af 10 fredericianske boliger opvarmes i dag med fjernvarme. 

Godt at kende fremtidsudsigterne

Varmeplanen kan dog også være anvendelig for nogle private boligejere. Den udpeger nemlig ikke kun de områder, hvor det er muligt at etablere fjernvarme, men også de områder hvor fjernvarme ikke bliver en mulighed. 

  • Hvis man går og overvejer, om man skal ændre varmekilde i den nærmeste fremtid, kan varmeplanen være en hjælp, da den skaber klarhed over muligheder og fremtidsudsigter. Det kan være en fordel, hvis man står overfor at udskifte sin varmekilde, siger John Nyborg, næstformand i Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

I forbindelse med varmeplanen sender Fredericia Kommune brev til alle ejere af bygninger, der er registreret til at være opvarmet med gas eller olie.

Fakta

Fredericia Kommunes nye varmeplan udarbejdes i tæt samarbejde med forsyningsselskaberne: TVIS, TREFOR Varme, Fredericia Fjernvarme, Evida og TREFOR Infrastruktur.

Forslag til varmeplanen er præsenteret på et møde for virksomheder ved Business Fredericia den 7. december 2022. 

Arbejdet med varmeplanen udspringer af en aftale indgået mellem regeringen og KL: Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne. Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne i 2022 skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede, og at alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder inden udgangen af 2022 skal have klar besked om eventuelle muligheder for fjernvarme.

De grønne områder: Forventes at kunne konverteres i 2023-24. Der skal indhentes forpligtende interessetilkendegivelser og udarbejdes og godkendes projektforslag for fjernvarmeforsyning, inden fjernvarmen rulles ud. 

De grønskraverede områder: Her er det forhåbningen, at fjernvarme kan rulles ud inden for få år. Der er dog behov for yderligere analyser.

De gule områder: Her vurderes ikke at være grundlag for at rulle fjernvarme ud.