Kort Nyt

headspace Danmark fylder 10 år

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

80.000 unge har fundet en fortrolig ven i headspace gennem 155.000 samtaler over et årti.

headspace Danmark kan i september fejre sit 10-års jubilæum, eftersom de første seks centre i København, Rødovre, Roskilde, Odense, Horsens og Aalborg åbnede i løbet af september 2013. 

Siden da er headspace udvidet til i alt 31 centre rundtom i Danmark. I de 10 år, der er gået, har de frivillige i headspace mødt lige over 80.000 børn og unge mellem 12 og 25 og haft mere end 155.000 samtaler med dem om stort og småt, men det, unge primært henvender sig med i dag, handler om deres relationer til familie og venner. headspace er det største frivillige face-to-face rådgivningstilbud i Danmark.

I de sidste 10 år har unge skullet forholde sig til flere nye omgangsformer, hvor den mest gennemgribende nok er den store udbredelse af sociale medier, der grundlæggende har ændret den måde børn og unge kommunikerer på. Og mens det er vanskeligt at sætte en finger på præcis, hvilken betydning sociale medier har for børn og unge, er det et faktum, at børn og unges mistrivsel er forværret over de sidste 10 år.

– Der er sket ufatteligt meget i de seneste 10 år, og børn og unge har skullet forholde sig til mange nye ting. Særligt lader det til, at børn og unge har fået sværere ved at dele deres tanker og udfordringer med dem, de har tæt på. Derfor er det naturligvis fortsat vigtigt, at de har let adgang til et tilbud som headspace, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune og formand for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Otte ud af 10 unge i headspace siger, at de har manglet nogen at tale fortrolig med, inden de opsøgte headspace, og over halvdelen af børn og unge i headspace har gået i mere end 12 måneder med det, de havde på hjerte, inden de kom i headspace.

Alle unge skal have nogen at tale med

headspace blev stiftet af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen for at sikre, at alle børn og unge havde nogen at tale med – helt uforpligtende og anonymt – og uden for de offentlige systemer. Siden starten er unge, der opsøger headspace, blevet stadigt yngre, og der er en stigning i antallet af helt unge under 15 år. En fjerdedel af unge i headspace i dag er således under 15.

Særligt efter corona-nedlukningerne i 2020 og 2021 har de børn og unge, vi ser i headspace, i stigende grad haft behov for den personlige samtale i modsætning til fx chat- eller videosamtaler.

På billedet ses (fra venstre mod højre): Hans Stavnsager, Borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune, Emilie Helsted Juul, formand for Ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune og Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark skrev under på samtale vedr. Headspace i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2021. Foto: Headspace Danmark

– Det personlige møde mellem mennesker har altid været vigtigt, men det er endnu mere vigtigt i en tid, hvor børn og unge føler sig mere isolerede og forkerte end tidligere. Vi har som samfund fortsat en stor opgave med at sikre trivslen for de fremtidige generationer. headspace er det bærende civilsamfundstilbud, der griber unge på et tidligt tidspunkt, inden de risikerer at blive så syge, at der kun er psykiatrien tilbage. Vores forebyggende og hjælpende hånd til de unge er vejen til at undgå, at køen til psykiatrien bare bliver længere og længere, siger Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

De seks headspace-centre fejrer 10 års-jubilæerne lokalt. headspace Aalborg afholder således en reception den 15. september mellem kl. 14 og 17 i lokalerne i Jernbanegade 14.