Læserdebat

Havneudvidelse i med- og modvind

Karsten Byrgesen, Folketingskandidat, Regionsrådsmedlem og næstformand i Miljøudvalget i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia, har startet en debat omkring havneudvidelsen

Store anlægsprojekter som den forestående udvidelse af Fredericia havn, vækker opsigt og illustrerer i processen både ensrettede og modsatrettede synspunkter. Det handler for havnen om kravet om vækst for enhver pris – håber jeg. Udvidelsen skal ske i respekt for borgerne, og for miljøet på land, i vandet og i luften. Jeg ønsker nænsom byudvikling, mindre støj, røg og møg og mere og flere rekreative områder. 

Det giver friktion at omsætte planen til virkelighed, et problem der forstærkes af, at der er etableret et tidspres, hvor detaljer i hele projektet allerede er kalenderlagt, uagtet, at der ikke er en officiel kommunal godkendelse af projektet. Projektet bliver godkendt, fordi alle øvrige partier vil det. Nye Borgerlig er kritiske med hensyn til miljøet i bred forstand. 

Det er min opfattelse, at ”politisk oppositionel indblanding” mødes med rynkede bryn. Jeg er ikke kæppen i hjulet, men jeg siger stop, indtil jeg kan beslutte mig på et oplyst grundlag. 

Jeg har jo godkendt en Kommuneplan og fået en god middag og en orientering om projekt havneudvidelse. Hvorfor kan det være så svært bare at stemme ja – Hr. Byrgesen!

Svaret er ligetil. Havneudvidelsen indebærer i en bred forstand nogle markante miljøkonsekvenser, som er ubelyste. Det har fået mig til at trække i håndbremsen. Hertil kommer dønningerne efter den seneste af flere havneskandaler med frås, nepotisme, dårlig ledelse og svindel. Til den ende konkluderede den undersøgende advokat – Horten – at Fredericia kommune (byrådet) med en ejerandel på 89% af havneselskabet Associated Danish Ports (ADP) reelt står uden en proportional indflydelse. Det er ikke acceptabelt og det er en sag, der skal findes en ordentlig løsning på. Ejeraftalen er nævnt i konstitueringsdokumentet for byrådet (aftale om byrådets virke). Problemet er, at der til dato ikke sket noget som helst i sagen. Det er uacceptabelt i forhold til den meget omfattende havneudvidelse. 

Det er min holdning, at uoplyste miljøkonsekvenser og manglende ejer indflydelse er showstoppere og dermed lig med udsættelse. På ejer indflydelsessiden er der meget langt igen. Nye Borgerlige ønsker markante ændringer, der giver reel indflydelse og medbestemmelse, men der er ikke indikationer på at de politiske vinde blæser den vej. 

For mig er der er for meget på spil til bare at nikke! 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv