FREDERICIA

Harvard Business School besøgte Crossbridge Energy Fredericia

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

49 studerende og undervisere fra Harvard Business School besøgte onsdag d. 4. Januar Crossbridge Energy i Fredericia som et led i en studietur

Og det var en flok meget interesserede studerende, som arbejder med bl.a. bæredygtighed på deres studie, der fik et indblik i den omstilling, som Crossbridge Energy A/S er startet på.Raffinaderiet er leverandør af 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer, og har taget de første mere bæredygtige skridt.

På vejen slog Harvard Business School et hurtigt smut ind omkring HySynergy brintfabrikken, som umiddelbart før jul producerede det første brint i en testkørsel. Og netop alle de nye og mere grønne skridt stod højt på agendaen, for Crossbridge Energy arbejder med en lang række af projekter, som alle tager skridt i den mere bæredygtige og mindre CO2-belastende retning.

Selv på det, som meteorologer kaldte den mest regnfyldte dag denne vinter, tog de studerende overfrakkerne på og fik en rundtur på raffinaderiområdet for at få et indtryk af, hvordan en stor produktionsvirksomhed arbejder med de flydende brændstoffer, som skal gøre det muligt at transportere sig mindre og mindre klimabelastende til arbejde, til skole – eller på studieture.