Kort Nyt

Har du et godt tilgængelighedsprojekt?

Har du et godt projekt, der kan gøre det nemmere for mennesker med handicap at deltage i kultur, foreningsliv eller naturoplevelser, så er det nu, du skal sende en ansøgning til tilgængelighedspuljen

Tilgængelighedspuljen i Fredericia Kommune udgør årligt 200.000 kr. og kan søges af foreninger og borgere til tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med forskellige handicaps i Fredericia. 

”Det er vigtigt for os at skabe tilgængelighed for alle. Manglende tilgængelighed kan udelukke nogle grupper, og det kan skabe grobund for ensomhed. Derfor er det vigtigt at tænke tilgængelighed ind i vores fællesskaber her i Fredericia. Det gør vi blandt andet med tilgængelighedspuljen”, siger formanden for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen

Projekterne, der kan søges midler til, skal enten komme mange til gode eller have stor betydning for en mindre gruppe.

”Vi vil gerne opfordre alle til at sende ansøgninger, der kan forbedre tilgængeligheden i byen, så endnu flere kan deltage i vores fællesskaber. Med tilgængelighed mener vi både muligheden for at komme frem til aktiviteten, men også mulighederne at kunne deltage i aktiviteter på lige fod med andre”, siger Flemming Larsen, formand for Seniorrådet

Der kan søges om tilskud til opstartsudgifter eller anlægsudgifter. Eventuel drift, vedligehold og forsikring skal ansøgeren selv dække. Der kan heller ikke søges om tilskud til private udgifter, og så skal man selv kunne gennemføre projekterne.

”Vi håber, at der kommer rigtig mange ansøgninger, og jeg vil gerne opfordre til, at man tænker kreativt og utraditionel og meget gerne i samspil med andre. Selvom alle ikke får en del af puljen, så kan ansøgningerne danne grobund for en konstruktiv dialog om, hvilken udvikling vi gerne vil have i Fredericia på dette område”, siger Jan Filbært, næstformand for Handicaprådet. 

Alle foreninger og borgere kan søge om tilskud til tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap i Fredericia. Man behøver ikke være medlem af en forening eller en organisation for at søge puljen. 

Retningslinjerne og det elektroniske ansøgningsskema finder du her på fredericia.dk 

Fakta

Puljen administreres af Senior- og Socialudvalget og uddeles i samarbejde med handicaprådet og Seniorrådet. 

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2022. Det, der kan søges om tilskud til, er opstartsudgiften eller anlægsudgiften. Evt. drift, vedligehold og forsikring skal ansøgeren selv dække.

Midlerne uddeles af Senior- og Handicapudvalget, men udvalget spørger Seniorrådet og Handicaprådet til råds.