TAULOV

H2 Energy Esbjerg udgiver planer om grøn brint distributions-hub i Taulov

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Afhængighed af lovramme og infrastruktur: Lokalplan sendt i høring, men der er lang vej til de mange tilladelser foreligger. Tidsplan siger klar i 2027.

H2 Energy Esbjerg annoncerede i dag, at selskabet har planer om at bygge en distributions-hub for grøn brint i Taulov. Opførelsen vil finde sted i flere faser, og timingen for disse faser vil afhænge af udviklingen i den danske brintinfrastruktur og de kommercielle rammer for tung brintdreven transport i Danmark.

Mark Pedersen, Operations Manager for H2 Energy Esbjerg, udtaler: ”Vi tilpasser vores udvidelse af distributions-hubben i Taulov med markedet i Danmark. Det betyder, at vi afventer en mere gunstig lovramme, der kan understøtte den grønne omstilling af tung vejtransport og andre industrier, som er svære at dekarbonisere.”

Strategiske anbefalinger til regeringen

H2 Energy Esbjerg har bidraget til fem strategiske anbefalinger om finansiering af en dansk brintinfrastruktur. Disse anbefalinger er udarbejdet i samarbejde med forskellige interesseorganisationer og energivirksomheder. Målet er, at denne infrastruktur skal være operationel inden udgangen af 2027.

Potentiel samfundsgevinst

Energinet, der er ansvarlig for Danmarks energiinfrastruktur, estimerer, at en fremtidig brintinfrastruktur kan generere en samfundsgevinst på mellem 30 og 75 milliarder kroner frem til 2060. Investeringen vil også fremme den grønne omstilling i sektorer, der er svære at dekarbonisere.

Opdatering på brintanlægget i Esbjerg

H2 Energy Esbjerg fortsætter med at bygge deres 1 GW PtX brintproduktionsanlæg i Esbjerg. I juni indgik selskabet en kontrakt med COWI om udførelsen af et front-end engineering design (FEED) for brintanlægget. Dette er en vigtig milepæl for projektet, da FEED’et vil beskrive de tekniske aspekter af anlæggets design for at sikre optimal drift og sikkerhed. En endelig investeringsbeslutning forventes at blive truffet i første kvartal af 2024.