FREDERICIA

GRØNT LYS FOR ESKORTER AF LANGSOMTKØRENDE KØRETØJER OVER LILLEBÆLTSBROEN

Sydøstjyllands- og Fyns Politi giver Vejdirektoratet lov til at eskortere langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Gl. Lillebæltsbro er spærret under renovering. Erhvervstransporterne skal foregå udenfor myldretiden og med lastbil kørende bagved.

Erhvervsvirksomheder som maskinstationer, entreprenører og landmænd på begge sider af Lillebælt kan ånde lettet op.

Vejdirektoratet har igen været i dialog med Sydøstjyllands- og Fyns Politi og har nu fået politiets tilladelse til at arrangere eskorter af erhvervets langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Gl. Lillebæltsbro er spærret for vejtrafik i 20 uger, både i 2018 og 2019.

Køretøjerne vil blive eskorteret over Lillebæltsbroen udenfor myldretiden, i tidsrummet 20.30-05.00 i hverdagene, og med en TMA (lastbil med stødabsorberende enhed) kørende bagved. Tidspunkterne for transport er dikteret af politiet. De nærmere praktiske rammer for eskorterne vil Vejdirektoratet melde ud i god tiden inden renoveringsperioden, som i 2018 starter primo maj.

Færdselsloven siger, at der ikke må færdes langsomkørende køretøjer på motorvejen. Det vil sige køretøjer, der ikke kan og må fremføres med en hastighed af mindst 50 km/t. Politiet kan dog tillade kørslen, hvis transporterne ikke med rimelighed kan gennemføres på anden vis.

Den eneste anden løsning var at fragte de mange langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen på blokvogne. Men på et nyligt dialogmøde mellem Vejdirektoratet og repræsentanter for brancherne med langsomkørende køretøjer stod det hurtigt klart, at transport på blokvogne ville være for ufleksibelt i forhold til branchens behov og desuden ikke kunne rummes indenfor Vejdirektoratets budget.

Derfor har Sydøstjyllands- og Fyns Politi givet tilladelse til, at Vejdirektoratet kan arrangere eskorterne.

Specielkonsulent i Vejdirektoratet, Shahriar Honar, er tilfreds med politiets afgørelse og glæder sig til samarbejdet med politiet og branchen angående det videre forløb.

“Vi har haft en god dialog med Sydøstjyllands- og Fyns Politi og har nu fundet frem til en både fleksibel og trafiksikker løsning for erhvervslivet med de langsomkørende køretøjer. Det er meget vigtigt for Vejdirektoratet at lytte til vores interessenter, og der er ingen tvivl om, at behovet for en hurtig og effektiv transport af de langsomkørende køretøjer mellem Fyn og Jylland er stort,” siger Shahriar Honar.