Home Læserdebat Grøn energi
Grøn energi

Grøn energi

0

Hvorfra får vi energi? Hvilken type af energiproduktion?

I øjeblikket får vi energi fra fossile brændstoffer. Alle disse stoffer er hovedsageligt solenergi, der er blevet oplagret i jorden for rigtig mange år siden.
Når vi tænker på CO2, så er den blevet ”opsuget” i de planter, der ved større eller mindre omvæltninger er blevet ”gemt” i jorden. Således er det solenergi, der har været oplagret i jorden i tusinder eller millioner af år.

Når vi brænder det af, bruges der ilt O2, og der frigives CO2 og andre mere eller mindre heldige stoffer. Det er således solenergi, der er blevet gemt og nu frigivet.
Der har foregået en naturlig opbremsning af solens energi, indtil vi frigiver den ved afbrænding.

Vi har hovedsageligt to energiformer:

1) opbremsning af solens energi.

2) udnyttelse af den energi, der er i Jordens indre og produceres ved kerneprocesser på grund af det store tryk.

En 3. form er anvendelse af kerneenergien i atomer.
Her taler vi om atomer, der kan gå fra et energiniveau til et andet ved afgivelse af energi. Det kalder vi også kernekraft.

Reel grøn energi har vi, hvis vi bremser solens energi kortvarigt, hvilket vil sige rundt regnet indenfor et år.

Det vil ikke have nogen målbar effekt på jordens tilstand temperatur og energimæssigt.
Måske temperaturen endda vil falde på grund af f.eks. grønne planter, der opmagasinerer energi og CO2 ved fotosyntese.

De grønne planter kan så afgive energien ved en eller anden form for kemisk proces, hvorved der frigives CO2 og energi. Resten af planten kan genanvendes til gødskning af jorden.

Herved får vi en recirkulering af stoffer og frigivet energi, der kan anvendes til bl.a. produktion af el.
Problemet her vil være anvendelse af store arealer til energiproduktion.

Men som benefit vil det være grønt og meget rent.
En mulighed er måske at frigive energien ved en katalytisk proces, således at energien frigives direkte til el.

Hvis vi kan løse dette problem, så har vi en fuldstændig ren energikilde.2) Udnyttelse af den indre energi i Jorden kan være meget ren, men problemet vil være, at vi skal anvende energi til at hente energien.

Hvis det kan være en selvforsynende proces, så kan det også være meget rent.
For at udnytte den varmeenergi, der er skjult i Jordens indre, kræver det de fleste steder, at man borer dybt ned i jordskorpenfor at komme til varmeenergien.

Det er kun ved vulkaner, at varmeenergien selv kommer op til overfladen. Men denne form for energi er svær at styre. 

Kan det lade sig gøre, så vil det også være en naturlig energi og måske rimelig ren energi.3) Kernekraft er også en meget ren energi, men samtidig en meget farlig energi.

Det kan vi se op igennem historien. I Vestengland ligger der stadig farligt affald tilbage fra 1950’erne.

I Rusland har vi ligeledes reminiscenser fra en nedbrud. I Japan er der et ikke særlig gammelt nedbrud. Kernekraft vil altid give farligt affald og være potentielt farligt.

Det er en ultrakort gennemgang af nogle mulige scenarier relateret til den energiproduktion, som vi har gjort os afhængige af.

Mit forslag er således, at Fredericia arbejder med det scenarium, der er fuldstændig grønt, så vi finder en løsning på at trække energien ud af grønne planter ved en katalytisk eller lignendeproces, hvorved energien bliver direkte omsat til el.

Den påtænkte brintfabrik her i Fredericia er meget tæt på at være sort energi.
Den er ren ved brugen H2, men den er frygtelig energislugende og meget forurenende ved produktionen og de forskellige processer.

Med hensyn til solceller og vindmøller, så giver de mange problemer ved produktion og bortskaffelse.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia