112

Giv plads til udrykningskøretøjer

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der er ingen faste regler; vis hensyn og brug fornuften

Østjyllands Politi gør i et opslag opmærksom på hvordan trafikanter skal placere sig på motorvejen, når et udrykningskøretøj kommer bagfra.

Som altid, skal politiet anvisninger følges.

Der er den særlige udfordring, at der ikke er faste regler. Derfor kan der nemt opstå kritiske situationer på motorvejen, når bilister vil gøre deres bedste for at hjælpe og give plads til ét eller flere udrykningskøretøjer.

Udgangspunktet må dog være færdselslovens påbud om at vise hensyn, og lade udrykningskøretøjet komme frem. I artiklen her er der forskellige gode anvisninger.

Politiet: Sådan skal du forholde dig ved udrykning
Når vi eller sundhedsvæsenet skal ud til en trafikulykke eller andre hastende opgaver, er det vigtigt, at der er plads til, at vi hurtigst muligt kan komme frem. Og det skal vi bruge jeres hjælp til! 

Det kan være svært, fordi det ofte er situationsbestemt, hvordan vi kører udrykning, men huskeregel nummer et er: 
Orienter dig i dine spejle for at se, hvor udrykningskøretøjet kommer fra

Vi forsøger på bedst mulig vis at være tydelige i vores kørsel i forhold til, hvor på vejen vi vælger at køre.

Derudover er de umiddelbare opfordringer som følger

  • Kører du på en vej med et spor i hver retning, skal du trække til højre og gøre plads til, at vi kan passere venstre om. Kommer udrykningskøretøjet imod dig, så træk så langt som muligt mod højre, så udrykningskøretøjet har god plads til at passere i kørselsretningen.
  • Kører du på en vej med to eller flere spor – f.eks. motorvejen – skal du, hvis du kører i yderste venstre vognbane, trække til venstre mod autoværnet, mens du skal trække mod højre, hvis du kører i de øvrige vognbaner. 
    På den måde skaber du plads til, at vi kan komme frem mellem yderste venstre vognbane og de øvrige vognbaner (se billede øverst i denne artikel).
  • Er der nødspor på strækningen, er det vigtigt, at du orienterer dig i dine spejle for at se, hvor udrykningen kommer fra. Kommer et udrykningskøretøj f.eks. fra en tilkørsel til en motorvej, kan det være svært at komme ud i yderste spor, og du kan derfor opleve, at vi i stedet benytter nødsporet.

Selvom man skal give bedst mulig plads til udrykningskøretøjet, skal man ikke gøre det på en måde, hvor det kan bringe andres eller egen sikkerhed i fare. 

Undgå at lave hårde opbremsninger, men følg trafikken til der er et naturligt sted, hvor du kan holde ind. Brug blinklyset og giv tegn i den retning, du agter at trække mod, indtil udrykningskøretøjet har passeret, så vi kan se, at du har set os.

Forvent desuden altid, at der kommer flere udrykningskøretøjer, der skal gives plads til. 

Udrykningskøretøj

Falck: Hold til højre og hjælp udrykningskøretøjet
Ved at holde til højre, kan du hjælpe udrykningskøretøjet, så det ikke skal køre slalom mellem bilerne på vejen. Er det på en lige landevej, så sæt farten ned til udrykningskøretøjet er passeret. Holder du i et lyskryds eller kører du i en byzone, og der kommer et udrykningskøretøj, så hold igen til siden (gerne højre), og træd på bremsen. På den måde ved chaufføren i eksempelvis ambulancen, at du har set den.

Udrykningskøretøjet skal nok prøve at finde en sikker vej forbi dig. Giv gerne tegn med blinklyset, så ambulancen kan se, hvilken side du trækker til. Husk at være forsigtig, så du ikke bliver til fare for dig selv eller andre. Man skal altid huske på, at der kan komme flere udrykningskøretøjer i træk. 

TrekantBrand – en del af beredskabet i Danmark

Beredskab Øst: Sådan skal det gøres, kære bilister
Ved udrykning til trafikulykke på Hillerød-motorvejen demonstrerede bilister på fornemste vis, hvordan man skal agere på en motorvej, når der kommer udrykningskøretøjer bagfra og man holder i kø eller tæt trafik.

Hvis du holder i den yderste vognbane, så skal du holde til venstre mod midterautoværnet. Holder du i de øvrige vognbaner skal du holde til højre. Giv altid tegn med blinklys indtil at udrykningskøretøjerne har passeret og forvent at flere udrykningskøretøjer er på vej.

Derved skabes en god passage på de yderste midterstriber, som gør det muligt for redningskøretøjer at komme hurtigt frem.

I Tyskland kaldes det en “Rettungsgasse” (redningsvej) – det må vi kunne gøre efter herhjemme.

Beredskab Øst viser en video HER. (Åbner Facebook)

Resumé

  • Hold dig fra motorvejens nødspor.
  • Brug dit blinklys til at fortælle hvad du vil, og holder du stille skal du blive ved med at træde på bremsen som signal til udrykningskøretøjet.
  • Ved rødt lys må du, hvis det er nødvendigt, efter at have orienteret dig omhyggeligt, køre over stoplinjen. Men kun hvis du ikke er til fare for andre!!!