DanmarkC TV

Home SAMFUND Ghettolisten 2020: Korskærparken er fri fra omdiskuteret liste
Ghettolisten 2020: Korskærparken er fri fra omdiskuteret liste

Ghettolisten 2020: Korskærparken er fri fra omdiskuteret liste

0

Efter flere år på parallelsamfundslisten, også kaldet Ghettolisten – lykkedes det kortvarigt i 2018 for Korskærparken, at forlade den omdiskuterede liste.

I 2019 måtte Korskærparken erkende, at de atter var at finde på Ghettolisten. Det var kun ganske få personer, der gjorde udslaget for, at Korskærparken kom tilbage på den omdiskuterede liste, og dermed igen står opført som Ghetto.

Tirsdag udgav Trafik bygge og boligstyrelsen listen med Ghettoområder i 2020. Denne gang uden den fredericianske Korskærparken.

Hvad er et Ghettoområde?

Udsatte boligområder, som er præget af sociale problemer. De findes i større byer over hele landet.
Ved et udsat boligområde forstås et område, hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt:

  • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ghettoområder

Ved et ghettoområde forstås et udsat boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Hårde boligområder

Ved et hårdt ghettoområde forstås et udsat boligområde, som de seneste 4 år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde.