FREDERICIA

Frivillige hjælper vandløb i Fredericia Kommune på vej

Øsdal bæk er en af de steder hvor frivillige er igang med at forbedre ved at udlægger gydegrus og laver gydebanker

En flok frivillige hjælper naturen og vandløbet i Øsdal bæk for en bedre biodiversitet , ved at fjerne forhindringer der ødelægger vandløbet og hindre fisk i at komme op og gyde.

Projektet omfatter følgende:
•         Oprensning af sand ovenfor det stejle stenstryg længst mod vest 
•         Udjævning af det stejle stenstryg længst mod vest – bundkoten stryget skal sænkes med 40-50 cm
•         Udlægning af gydegrus nedenfor det stejle stenstryg længst mod vest og nedenfor det østlige stenstryg

TreFor har sørget for gravemaskine med fører, og Fredericia Kommune har leveret de nødvendige grusmaterialer for at projektet kan lykkes.

Lørdag kan du se et indslag fra Øsdal Bæk ved Kongsted søer på DanmarkC TV