Home FREDERICIA Fritidsjob giver bedre trivsel
Fritidsjob giver bedre trivsel

Fritidsjob giver bedre trivsel

0

Fritidsjob har en lang række positive effekter af både faglig, social og personlig karakter. Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget valgt at hjælpe flere udsatte unge til et fritidsjob

Forskning viser, at unge gennem fritidsjobbet får positive effekter ud over jobbets økonomiske gevinst. Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget startet en drøftelse med Børn og Skole samt Uddannelsesområdet, med fokus på, at udsatte unge får hjælp til at finde et fritidsjob. 

”Dansk forskning har bl.a. påvist, at teenagere med fritidsjob har mindre fravær i skolen, får bedre karakterer og har styrkede muligheder for at gennemføre ungdomsuddannelse, ligesom de i mindre omfang end andre unge begår kriminalitet. Derfor vil vi gerne have, at der bliver gjort en indsats for at hjælpe udsatte unge til et fritidsjob. På den måde kan erfaringer med fritidsjob understøtte de unges uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning og styrke deres chancer for et aktivt arbejdsliv”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Samarbejdspartnere vil også blive involveret, så indsatsen understøtter samarbejdsaftalen mellem Fredericia kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia og Fredericia Uddannelsesråd. 

I Fredericia er andelen af elever i 9. klasse med en karakter under 02 i dansk og matematik, og andelen af unge uden en uddannelse højere sammenlignet både på regions- og landsplan. Så en del af Fredericias unge forbliver ufaglærte. Det kan der ændres på med et fritidsjob. 

”Et fritidsjob kan integrere de unge i et voksennetværk, hvor de unge kan få gode rollemodeller og sociale oplevelser. Jobbet giver også de unge en mulighed for at føle sig nyttige, lære at begå sig på en arbejdsplads, se fordelen i at møde til tiden og blive motiveret for at gå i skole. På den måde får de et skub til at komme videre i uddannelse og af den vej et bedre greb om livet”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget. 

På tværs af kommunens afdelinger har der været dialog om muligheder for samarbejde omkring en fælles indsats, der skal skabe opmærksomhed på fritidsjobs. Erfaringen viser, at nogle unge har svært ved at søge og fastholde et fritidsjob med mindre de får vejledning og støtte i processen.

”Jeg ser gerne, at fritidsjobbet skal hjælpe den unge til at komme godt videre efter folkeskolen og ind i uddannelse. I min optik er vil det være spændende, hvis fritidsjobbet havde en karakter, som kunne bruges til at afklare den unge i forhold til valg af uddannelse, så de vælger rigtigt første gang”, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget. 

Studie-og fritidsjobskonsulenten vil være organiseret i Jobcentret og ville skulle arbejde tæt sammen med lærere, uddannelsesvejledere, klubber, faglige organisationer m.fl. og koordinere initiativerne i indsatsen.

Unges mentale trivsel i fokus

En vigtig del af den regionale udviklingsstrategi er at fremme borgernes mentale trivsel og skabe gode uddannelsesmiljøer for unges trivsel og sundhed. Som led i arbejdet med trivsel har regionsrådet netop bevilliget støtte til to trivselsprojekter på ungdomsuddannelserne.

Regionsrådet har netop besluttet at støtte fem projekter under den regionale Uddannelsespulje, hvoraf to projekter omhandler unges trivsel og sundhed. Det store fokus på trivsel blandt unge ligger i fin forlængelse af den regionale udviklingsstrategi. 

Formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger:

– Unges mentale helbred har længe været en prioriteret indsats i regionen og er ikke mindre aktuelt i lyset af COVID-19-pandemien. Det har været tydeligt i den nyligt overståede ansøgningsrunde, at unges trivsel står øverst på dagsordenen hos flere af de syddanske ungdomsuddannelser, og det er en dagsorden, vi fra Region Syddanmarks side rigtig gerne vil støtte.

Unge og trivsel i fællesskaber

Et af projekterne, der har opnået støtte, er Unge og trivsel i fællesskaber, der støttes med godt 4,1 mio. kr. Projektet involverer 1240 elever og er et samarbejde mellem en række ungdomsuddannelser i regionen, herunder primært erhvervsuddannelser, en forberedende grunduddannelse og en handelsskole.

I Unge og trivsel i fællesskaber centreres aktiviteterne omkring brugen af ABC for mental sundhed, Fællesskab i Fokus (fif) og Klasseledelse, der alle er efterprøvede metoder med fokus på arbejdet med fællesskaber. Metoderne skal være med til at skabe en tryg ramme med faste strukturer, hvor alle elever oplever muligheden for at indgå i et fællesskab ved at aktiveres på nye måder, både i undervisningen og i fritiden.

Indsatsen trækker på erfaringer fra det succesfulde projekt Fremskudt Trivselsberedskab, der blev støttet af regionen i 2018 og havde til formål at spotte og tage hånd om sårbare unge. En vigtig erfaring fra dét projekt var, at det kan være vanskeligt at inkludere sårbare unge i fællesskaber, og at arbejdet med elevernes trivsel derfor hænger tæt sammen med fokus på fællesskaber i læringsmiljøet. Fremskudt Trivselsberedskab medførte, at flere unge i dag trives og fastholdes i deres uddannelse.

Tilslutning til nationalt partnerskab

Jf. Sundhedsaftalen 2019-2023 er det aftalt med de syddanske kommuner at anvende det nationale partnerskab ABC for mental sundhed til at nå målsætningen om at reducere antallet af unge, som mistrives mentalt. På møde i regionsrådet den 14. december 2020 blev der godkendt et forslag om at arbejde med ABC for mental sundhed, ligesom regionen har arbejdet med partnerskabet Røgfri Fremtid.

Første udmøntning af forslaget var, at regionsrådet på møde i marts 2021 besluttede, at Region Syddanmark tilslutter sig som partner i ABC for mental sundhed. Det næste skridt er at få beskrevet et projekt med en særlig og styrket indsats for mental sundhed blandt børn og unge – som regionens bidrag til partnerskabet “ABC for mental sundhed”. Forventningen er, at dette projekt forelægges regionsrådet til september.