FREDERICIA

Friluftrådet giver tilskud til Blå Skole i Bøgeskov

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Kirstinebjergskolen afdeling Bøgeskovvej har fået 63.300 kroner i tilskud fra Friluftrådet. Tilskuddet skal gå til båludstyr, waders, fiskeudstyr, våddragter og snorkeludstyr under overskriften ’Blå Skole’

Projektet sker i samarbejde med Naturpark Lillebælt, Bøgeskov Bådelaug, det lokale fællesråd og Børnehuset Bøgeskov.

Børn i Bøgeskov og omegn får fremover rigtig gode muligheder for at komme ud i naturen og blive klogere på den.

Projektet ’Blå Skole’ skal over tid involvere alle syv årgange på skolen, der skal have bedre muligheder for engagerende udeskoleundervisning. Projektet sker i samarbejde med Naturpark Lillebælt og en lang række foreninger i området. 

“Det er rigtig dejligt, at skolen har fået tilskuddet. Det har stor betydning, at vi kan tilbyde gode rammer og udstyr, når vi skal have børn og unge ud i naturen, pirre deres nysgerrighed og gøre dem klogere. Skolen skal have stor ros for arbejdet. Jeg er spændt på at følge projektet”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Blå Skole er inspireret af undervisningsprogrammet Grøn Skole, hvor der er fokus på natur, miljø og udeliv. Blå Skole har dog et mere tydeligt fokus på det maritime. En stor del af udeundervisningen vil da også foregå ved havet.

Stor opbakning fra alle omkring skolen

Blå Skole har allerede i dette skoleår været en del af hverdagen for børn i 0. og 1. klasse. De har hver anden uge haft en udeskoledag sammen med kommunens naturvejleder, Bjarne Christensen.

Børnene lærer om det, der er på spil i naturparken: havet og livet i strandkanten, skoven omkring os med dyre- og planteliv og bliver dygtiggjorte i, hvordan vi bedst passer på vores miljø.

Med midlerne fra Friluftrådet kan skolen nu udvide og udvikle projektet til de øvrige årgange.

“Vi har i mange år arbejdet med udeskole, men projektet med Blå Skole er et nyere tiltag, som vi glæder os til at udvikle yderligere. Med tilskuddet her kan projektet for alvor blive skudt i gang for flere af vores årgange allerede fra foråret eller næste skoleår, når vi har fået indkøbt udstyr og tilrettelagt forløb. Vi er meget glade for, at der er så stor opbakning fra alle omkring os, og ser frem til at kunne udvikle Blå Skole hen over de næste år”, siger afdelingsleder Cindy Krogh Omholt.

Udover skolen involverer Blå Skole også Naturpark Lillebælt, skolens afdelingsråd, det lokale Fællesråd, og dermed områdets mange foreninger med bl.a. Vejlby Sogns Beboerforening, Bøgeskov Bådelaug, Børnehuset Bøgeskov, idrætsforeningen TGI, FDF, lokale grundejerforeninger og kommunens naturvejleder.