Home Læserdebat Fri på arbejdsmarkedet
Fri på arbejdsmarkedet

Fri på arbejdsmarkedet

0

Den økonomiske model, vort samfund bygger på, blev oprindelig udformet tilbage i 1700-tallet og er senere optimeret af John M. Keynes i begyndelsen af 1900-tallet. Så vidt man kan styre det, så skal en vis procentdel være frie på arbejdsmarkedet. Herved kan lønningerne holdes nede. Nogen vil kalde dem arbejdsløse. Det værste ved at være arbejdsløs er, at man bliver skudt i skoene, at det er ens egen skyld. Især de borgerlige partier skyder skylden på de arbejdsløse, at de er uden arbejde. Det på trods af, at de borgerlige traditionelle vælgere påberåber sig ret til at lede og fordele arbejdet. Således kan de arbejdsløse vende pilen tilbage mod de borgerlige vælgere, der ikke er i stand til at opfylde egne forpligtelser med hensyn til arbejdspladser.

En anden ubehagelig betragtning er, at mennesker sendes ud på (arbejds)markedet og bliver solgt for højstbydende eller på tilbud som andre varer. Vi har på den måde gjort mennesker til en vare, der sælges på markedet ligesom andre varer. Vi har gjort mennesker til objekter, hvilket reducerer dem til noget, man ikke behøver at have respekt for.

Samfundet er altså bygget op efter, at der skal være mennesker, der står klar i kulissen, så de kan presse lønningerne, men selv om de har lønpressionsfunktionen, der gør tingene lettere for arbejdsgiverne, så er det alligevel arbejdsgivernes politiske organisationer, der klandrer de arbejdsløse for at være dovne og ikke gider at arbejde.

Vi ved fra forskellige undersøgelser, at de fleste gerne vil være del af et arbejdsfællesskab.

Min erfaring siger, at et menneske, der bliver arbejdsløs, bliver umyndiggjort. Friheden og selvstændigheden bliver taget fra vedkommende.

Som leder af et EU-socialfondsprojekt oplevede jeg en voksen mand i 50’erne. Han havde været udsat for et færdselsuheld, der betød, at han skulle have en restitutionsperiode, men han blev tvunget til at afgive sin suverænitet, og en nyuddannet socialrådgiver og sagsbehandler skulle overtage hans situation. Han kunne nu ikke længere selv bestemme. Det er direkte uværdigt! Han havde blot bedt om støtte i et par måneder, men det var ikke muligt, selv om han altid havde klaret sig selv indtil nu og helst stadig ville.

Jeg forstår, at man laver forsøg med borgerløn i Finland, det betyder, at man ikke bliver umyndiggjort på samme måde, hvis man mister sit arbejde. Det giver derimod et incitament til at gå i gang med forskellige kurser og lignende for at komme tilbage i et arbejdsfællesskab.

De fleste er vel egentlig ufrivilligt kommet ud på det frie arbejdsmarked. Så kan vi drøfte hvorfor, men de fleste ville helst have fortsat i det arbejde, de var i. Hvilket må være indgangen til forståelsen af den enkelte på det frie arbejdsmarked.

Det vigtigste for mennesket er respekt og påskønnelse!

Tag aldrig selvrespekten fra et menneske!

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia