Læserdebat

Fri os for øget biltrafik i midtbyen!

På vegne af SF, Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem.

SF er på ingen måde tilhænger af Venstre og DFs forslag om at åbne Danmarksgade for biltrafik.  

Vi har gennem årene kæmpet for at begrænse biltrafik og fremme forholdende for både fodgængere og cyklister og vi vil fortsat gerne medvirke til at Fredericia på alle måder fremstår som en veletableret grøn foregangskommune til stor glæde for byens borgere og de mange gæster.

Der er de seneste år fra offentlige kilder og ikke mindst fra private fonde postet store summer i at renovere vores flotte historiske midtby med de gamle huse og det næsten færdig renoverede fæstningsanlæg. Sådanne smukke omgivelser nydes i vores optik bedst på gåben.

Forretningslivet ser tilsyneladende heller ikke den store ide i at forringe forholdende for folk på indkøbs- og strøgtur i Fredericia.

SF vil gerne have biltrafikken i midtbyen yderligere begrænset, det kan bl.a ske ved at forbedre forholdende for cyklister. En forbedret cykelparkering i midtbyen vil gavne, hvilket på SFs foranledning er en del af dette års kommunale budget.

Et ønsket fremtidsscenarie kunne jog være gratis bybusser mod centrum.

Foto: Privatfoto

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv