Kort Nyt

FREMTIDENS BREDSTRUP-PJEDSTED

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening fejrer 50-års jubilæum


Bredstrup-Pjedsted Beboerforening kan i år fejre 50 års jubilæum og indbyder derfor alle til
foredrag om Fremtidens Danmark i forbindelse med deres årlige generalforsamling den 3. marts kl.
18.30 i Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus.


Beboerforeningen byder på aftensmad kl. 18.00 og herefter er der foredrag med fremtidsforsker
Carsten Beck kl. 18.30. Samfundet forandrer sig i disse år hurtigere end nogensinde før. Ikke kun
har vi gennemlevet en epidemi, men også digitaliseringen, bosætningsmønstrene, værdierne og
holdningerne ændrer sig.


Hvis man skal lykkes med fremtiden, er det vigtigt at have et indtryk af hvor samfundet bevæger sig
hen. Der er ingen, der kan spå – men derfor er det alligevel vigtigt at have en samtale om, hvilke
tendenser som kan spille ind på Bredstrup-Pjedsteds fremtid.


Hvad siger fremtidsforskeren om lokalsamfundenes fremtid?
Carsten Beck er ansat på Instituttet for Fremtidsforskning og vil i sit foredrag give Instituttets bud
på hvordan Danmark kunne tænkes at udvikle sig frem mod 2035. Hvad betyder den teknologiske
udvikling? Hvordan ser fremtidens fællesskaber ud?

Hvad skal danskernes hjem og lokalområde ”kunne” i 2035?

Og hvordan ser danskerne i det hele taget ud i 2035?


Efter foredraget afholdes Beboerforeningens generalforsamling med dagsorden ifølge
vedtægterne.