Læserdebat

Fredericias store idrætsundersøgelse er offentliggjort

 David Gulløv, Byrådskandidat – Socialdemokratiet har startet en debat omkring idræt

Fredericias store idrætsundersøgelse er offentliggjort, og det er ret spændende læsning.

Blandt andet viser undersøgelsen sammenhæng mellem idrætsaktivitet og sundhed, og fortæller dermed om vigtigheden af at sikre gode muligheder for deltagelse i aktive fællesskaber. Her står vi i Fredericia med en vigtig udfordring, og med en opgave, der kan være med til at gøre Fredericia til en endnu mere attraktiv by for både unge og ældre.

Vi har i Fredericia mange forskelligartede tilbud for alle borgere, og samtlige foreningerne gør en kæmpe indsats for at drifte og udvikle deres tilbud. Det er vigtigt for Fredericia, at vi fortsat har gode, stærke og velfungerende foreninger, hvor vi kan mødes og være aktive i et fællesskab.

Her har politikerne en vigtig rolle, for de er med til at sikre de bedste rammer og udviklingsmuligheder for foreningerne i Fredericia. Dette kan bl.a. ske ved, at vi som kommune forenkler og hjælper med de opgaver, som kan virke tidskrævende og bureaukratiske for foreningerne.
Indberetninger, fordelingsnøglen ved tilskud til foreninger samt engagering og udvikling af frivillige, er blandt de udfordringer, som flere foreninger står overfor. Her er vigtigste opgave for os som politikere, at vi styrker dialogen med klubberne og dermed afdækker, hvor og hvordan kan vi afhjælpe den enkelte forening.

Undersøgelsen viser også, at foreningerne efterlyser samarbejde, og her må vi som politikere gå foran og sikre et ordentligt samarbejde i alle led. Blandt andet må det ikke opleves, at der er for langt til politikerne.

I fremtiden bliver det den konstruktive dialog og samarbejdet, der skal skabe mening og konsensus mellem foreninger og kommune. Et samarbejde, hvor der er klarhed over hvilke udviklingsskridt, der er fremadrettet, og hvem, der skal løfte hvilke opgaver. På den måde giver de frivilliges utrættelige indsats mening, ikke kun for deres forening, men for Fredericia som by.

Det relativt nye Idrætsråd skal mere på banen, og der har vi som politikere et stort ansvar i at inddrage dem i samarbejdet med klubberne.

Det er en rigtig flot udvikling, der har været med idrætsbyggerier den seneste tid. Men nogle beslutninger er måske taget uden ordentlig og dybdegående dialog med de forskellige foreninger og brugere, og nogle foreninger er muligvis ikke blevet hørt.

Jeg vil arbejde for, at der fremadrettet kommer et anlægskatalog i forhold til, hvilke behov og ønsker de forskellige forening har til udvikling og nyskabelser. På den måde kan der prioriteres og sikres, at alle klubber får lov at opleve udviklingsmuligheder.

Når det kommer til foreningslivet, så handler det om at vi spiller sammen, og spiller hinanden gode. Der er ingen som står alene med opgaven, men det er politikerne der skal gå foran, det er os der sætter præmissen for samspillet.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv