Læserdebat

Poul Rand: Fredericias grønne profil?

Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia, Borgerlig debattør. har startet en debat omkring fredericias grønne profil  

Et næsten enigt byråd var forudseende, da de stemte for brint fabrikken. Grøn energi og masser af arbejdspladser er hvad Fredericia har brug for. Men hvad med resten af det Grønne? Hvor er byrådets visioner for byen inden for og uden for voldene?  

Man undres, at der ikke er en synlig budgetteret plan for udrulning af forsyninger til kommende ladestandere til elbiler. Ladestandere som burde være placeret ved alle offentlige parkeringspladser, dagligvarebutikker og andre steder, hvor der parkeres i stor stil. Disse skal jo gerne kunne benyttes af alle bilmærker, indtil EU finder ud af at standardisere ladestik.  

Hvor er kommunens grønne politik for egne køretøjer til hjemmeplejen og andre enheder der bruger fossile brændstoffer som drivmiddel?  

Hvor er den grønne politik til de, der er underleverandører til kommunale opgaver som renovation, busdrift, patientkørsel m.m? 

HHvorfor er der ikke miljøzoner, så særligt forurenende køretøjer ikke kører inden for voldene, tæt på institutioner o.l. hvor børn og svage kan udsættes for NOX partikler? 

Har kommunen fået gennem målt byen for de mest almindelige stoffer, der forurener såsom: Kvælstofoxider, Ozon, Svovldioxid m.f. så forureningsniveauet er synliggjort og en plan for evt. miljøzoner kan igangsættes. Ved at måle kan man efterfølgende se om en miljø indsats har båret frugt.  

Signal master til selvkørende biler skal også have kabler udrullet, med mindre der satses på en trådløs løsning der kan sikre signalet i alle gaderne.   

Hvorfor slår kommunen græs, vejgrøfter og hegn m.v. før afblomstring, så biodiversiteten ikke får lov til at færdiggøre sin naturlige cyklus.  

Når man en sjælden gang hører en byrådspolitikker eller -kandidat udtale sig om emnet, er det kun varm luft der lukkes ud, ofte på det de selv kalder et oplyst grundlag? Dog kan selv en børnehaveklasse ofte google sig til bedre viden end de politikere der udtaler sig.   

Fredericia, nedsæt en arbejdsgruppe der med visioner, baseret på faglig fakta og teknologi kan rådgive om byens grønne profil 2 – 5 – 10 år frem i tiden. Det bør være en uvildig arbejdsgruppe, fordi ingen politikere eller kandidater til KV 21 i byen har vist evner til det for nuværende.   

De siddende byrådspolitikkers evne til på forsvarligt fagligt niveau at gå i dybden med generelt set alle udfordringer / emner har vist mangler trods det, at de har et embedsværk at støtte sig til.  Er der sammenfald med at flertallet af byrødder er beskæftiget rundt omkring i offentligt embeder og derfor sjældent er uvildige. Inhabilitet har jo også været fremme, hvor folk ikke har været sat uden for døren. 

Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia, Borgerlig debattør.  

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv