Læserdebat

Fredericias byplanlægning: En stadsarkitekt kunne bringe forbedringer på flere fronter

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25

En by som Fredericia, med flere smukke ældre bygningsværker, er forvandlet til en “gold by uden tankstation for insekter” med “ubehjælpeligt uinspirerede beton, blik og farveløst murstens bydesign,” i nybyggeriet.

Fredericias behov for en frisk og innovativ tilgang til byplanlægning. En stadsarkitekt med grønne visioner kunne bringe betydelige forbedringer på flere fronter.

En visionær lokal arkitekt med solidt områdekendskab, vil kunne sikre det borgere og kommende bosættere efterspørger, samt sikre Fredericia fremtid ved at integrere følgende i en helhedsplan:

Æstetisk Forbedring, miljømæssige fordele, social sammenhængskraft, økonomisk vækst, sundhed og velvære, fremtidsorienteret byudvikling, integration af natur mv.

Derudover, når det kommer til byens prioriteringer og økonomiske beslutninger, er der en klar bekymring omkring investeringerne i kernevelfærden. Spørgsmålet om, hvorfor der ikke investeres mere i børn, unge og ældre, mens der tilsyneladende er penge til sport og festligheder, er relevant. Det er vigtigt, at byen finder en balance, hvor både kernevelfærden og kulturelle arrangementer kan trives side om side.

Ved at ansætte en stadsarkitekt med byggetekniske og sociale kompetencer kan Fredericia tage skridt mod at blive en mere harmonisk, bæredygtig og inkluderende by, hvor både kulturelle arrangementer og kernevelfærd blomstrer side om side. Dette vil ikke kun forbedre livskvaliteten for byens nuværende indbyggere, men også gøre byen mere attraktiv for fremtidige generationer.

En by, der kun prioriterer det ene over det andet, risikerer at skabe utilfredshed og ulighed blandt borgerne.

En stadsarkitekt med grønne visioner kunne også spille en rolle her ved at fremme initiativer, der gavner alle aspekter af bylivet og sikre, at investeringerne fordeles mere retfærdigt og bæredygtigt. Det handler om at skabe en langsigtet helhedsorienteret udvikling, hvor hver eneste borger føler sig set og hørt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv