FREDERICIA

Fredericianer vinder retssag om sygedagpengefrist: Særlige omstændigheder afgør sagen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

En 66-årig mand fra Fredericia vandt tidligere på måneden en sag om en overskridelse på to dage på en svarfrist. Jobcentret ved Fredericia Kommune stoppede derfor sagen om sygedagpenge, og ville ikke give dispensation

Retten i Kolding har behandlet den sag, som fredericianeren havde anlagt mod Ankestyrelsen, der er den øverste administrative myndighed.

En sygemeldt mand på 66-årig mand stillet over for en udfordrende situation vedrørende sygedagpenge. Ifølge sygedagpengeloven skal lønmodtagere ansøge om sygedagpenge inden for en bestemt tidsramme ved hjælp af digital selvbetjening. Loven giver dog mulighed for at dispensere fra denne frist, hvis der er “særlige undskyldende omstændigheder.”

Manden modtog en digital meddelelse i sin e-Boks fra Fredericia Kommune med en ansøgningsfrist til den 24. juli 2020. Beskeden indeholdt også vejledning om at kontakte kommunen, hvis han havde problemer med det digitale system. Desværre lukkede kommunen sagen den 26. juli, og manden indsendte først sin ansøgning netop den 26. juli. Han gjorde også kommunen opmærksom på, at han ikke kunne bruge det digitale system, og at han ikke var klar over beskeden, før det var for sent. Som følge heraf besluttede Fredericia Kommune den 5. august 2020, at han ikke kunne få dispensation i henhold til loven.

En interessant detalje i sagen var, at manden aldrig tidligere havde haft en sag om sygedagpenge i kommunen og derfor ikke kendte til systemet og procedurerne. Manden og hans hustru forklarede i retten, at han kun kunne håndtere digital kommunikation og selvbetjening med hjælp fra sin hustru. Denne påstand blev støttet af, at han blev fritaget for digital selvbetjening af kommunen og digital post af Digitaliseringsstyrelsen den 5. august 2020.

Retten bemærkede også, at mandens hustru var væk indtil den 25. juli 2020, og han havde ikke modtaget nogen SMS-notifikation om ny post i e-Boks. Derfor var han ikke klar over, at der var noget, han skulle gøre. Retten fastslog, at manden, som ikke selv kunne håndtere sin e-Boks, ikke vidste, at der var blevet sendt et brev med en frist for ansøgning om sygedagpenge, og han var heller ikke klar over, at han kunne kontakte kommunen for at blive fritaget for digital selvbetjening.

Manden reagerede straks på kommunens henvendelse, da hans hustru kom hjem og kunne hjælpe ham med det digitale system. Retten fandt ingen grund til at antage, at hans overskridelse af fristen på kun 2 dage skyldtes andet end manglende viden om brevet og fristen. På baggrund af disse omstændigheder besluttede retten, at manden ikke kunne bebrejdes noget.

Selvom manden ikke var fritaget for digital post og selvbetjening på det tidspunkt, hvor han overskred ansøgningsfristen, besluttede retten, at der under de nævnte omstændigheder var tilstrækkelige undskyldende omstændigheder til at opfylde betingelserne for at udbetale sygedagpenge for perioden før ansøgningsdatoen, som er fastsat i sygedagpengeloven. På denne måde blev manden tilkendt de sygedagpenge, han havde brug for.

Rettens dom:
Med hjælp fra 3F blev der anlagt sag mod Ankestyrelsen som den øverste administrative myndighed.
Den 11. oktober afsagde retten dom, og i den får den 66-årige medhold. Jobcentret burde have givet den sygemeldte mand dispensation.