FREDERICIA

FREDERICIAC – ET SKRIDT NÆRMERE EN KANAL

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

I næste uge banker FredericiaC de sidste stålplader til kanalens vægge i jorden. Allerede i denne uge starter udgravningen af kanalen. I takt med at gravearbejdet skrider frem bliver kanalens bundplade støbt.

Siden starten af august har FredericiaC arbejdet på højtryk for at etablere væggene til den første kanal i den nye bydel. Væggene består af stålplader – såkaldte spunsjern – der er blevet banket mellem otte og 18 meter ned i jorden. I den kommende uge bliver de sidste spunsjern banket i jorden – med undtagelse af en strækning på ca. 5 meter på sydsiden af kanalen tættest på Kongensgade. Her skal al den opgravede jord fra kanalen transporteres bort med lastbil. Udgravningen af kanalen starter i denne uge. Når gravearbejdet er færdig, bliver de allersidste spunsjern etableret.Skærmbillede 2014-10-14 kl. 10.20.17

”Det her er en vigtig milepæl i arbejdet med at skabe den første kanal i FredericiaC. Kigger man ud over området fra udsigtsplatformen i bunden af Gl. Havn, kan man tydeligt se hele kanalens forløb fra Gl. Havn i vest til Kongensgade i øst. På bare to måneder har området skiftet karakter og man kan begynde at fornemme den udsigt og adgang til vandet, som de første beboere og virksomheder vil få”, siger Tim E. Andersen, projektdirektør i FredericiaC.

Når spunsjernene er helt på plads, monterer entreprenøren nogle stålprofiler på langs af kanalvæggene, som skal fordele trykket fra den omkringliggende jord, der på sigt vil udgøre kanalens promenader. Efterhånden som udgravningen skrider frem, vil der også blive monteret nogle stålrør på tværs af kanalen, som skal afstive kanalvæggene midlertidigt, indtil bunden af kanalen, som bliver støbt i beton, er hærdet. Både stålprofilerne og stålrørene er leveret til byggepladsen.

“Udgravningen af kanalen starter ved udløbet til Gl. Havn og slutter ved Kongensgade. I takt med, at gravearbejdet skrider frem, støber vi bunden af kanalen. Bundpladen bliver støbt i beton. Efter planen er vi færdige med at grave og støbe inden årsskiftet, men det afhænger af, hvor hård en vinter vi får. Om alt går vel, kan vi faktisk lukke vandet ind i kanalen omkring nytår. Dog er kanalen først helt færdig i sensommeren næste år”, siger Henning Bøgh, ingeniør i FredericiaC.

Skærmbillede 2014-10-14 kl. 10.20.30I forbindelse med grave- og støbearbejdet vil der være øget lastbiltrafik i Oldenborggade frem til årsskiftet. Det skyldes både, at der skal leveres beton til bundpladen og at en del af den bortgravede jord skal køres til et jorddepot.