FREDERICIA

Fredericia Vold fra kyst til kyst – men først skal vi gennem lidt besvær

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Begyndelsen af manges sommerferie bruges til det indledende arbejde med at forbinde Fredericia Vold ved Sjællandsgade – vejarbejde forsætter på Snaremosevej og Venusvej

Det er vel lige så længe siden, som da man gennembrød volden syd for Slesvig Bastion (Sjællandsgade) og Holstens Bastion, man har talt om, hvordan volden igen kunne forbindes, så den giver et helstøbt indtryk.

Det var sikkert ikke sket uden massiv økonomisk hjælp fra A.P.Møller Fonden, at det nu kan lade sig gøre. Også et samarbejde og endelig godkendelse fra Kulturministeriet har været medvirkende til arbejdet nu er gået igang. Som det ses på fotos fra skiltet lige før volden, er det en mere luftig port, end Kongens Port. Her skal der være to gangbroer der forbinder volden.

Væggene i porten bliver som vi kender det fra Kongens Port, og dermed er der en vis symmetri i oplevelsen mellem de to porte. Et moderne udtryk, der svarer til 2024!

Når porten er etableret med de to gangbroer, kan man spadserer, løbe eller cykle fra DSB Mindelund til general Lundings monument. En historisk rejse med mange spændende mellemstationer.

Prangervej “slankes”, så det bliver en endnu flottere indkørsel til Fredericia. Og med tiden vel også til det længe ventede nye Fredericia Museum (fæstningsmuseet).

Vejarbejder i Fredericia og Erritsø

Som nævnt ovenfor, vil arbejdet på volden spærre for trafikken – i første omgang formentlig halvanden måneds tid. Da arbejdet er projekteret til at varer omkring et års tid, vil der periodevis komme hel- og delvise afspæringer. De er ikke planlagt endeligt endnu.

Snaremosevej – set mod vest. Foto: DanmarkC TV.

Snaremosevej er ved at få ny asfalt på. Det kan betyde afspærringer, og i dag var det kørsel fra øst mod vest der er forbudt. Cykling er dog tilladt.

Udkørsel fra Venusvej til Vestre Ringvej er stadig spærret. Der anlægges en længe ventet cykelsti, men det arbejde er snart slut, og der åbnes igen for trafikken.

Venusvej set mod vest fra lægehuset. Foto: DanmarkC TV.