SAMFUND

Fredericia vil tiltrække højtkvalificerede fra udlandet

Fredericia vil tiltrække højtkvalificerede fra udlandet 

Fredericia Kommune ønsker at sætte fokus på modtagelse og fastholdelse af specialister og højtkvalificerede udenlandske medarbejdere – også kaldet expats. I håb om at få flere internationalt medarbejdere til kommunen – og til at blive.

”Vi ser det som en vigtig opgave, at vi som kommune kan støtte erhvervslivet i at modtage og fastholde udenlandske tilflyttere og deres familier, og at vi kan hjælpe de udenlandske arbejdstagere med at finde netværk”, udtaler Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget i Fredericia.

Fredericia Kommune har i samarbejde med Business Fredericia gennemført en undersøgelse i foråret 2016 – blandt virksomheder og expats i området. Undersøgelsen peger på, at der mangler sociale og faglige netværk. På den baggrund har Uddannelsesudvalget besluttet, at igangsætte de efterspurgte aktiviteter.

Fredericia Kommune dedikerer medarbejder til expats og virksomheder

Fredericia kommune har udpeget en medarbejder, der får expats som ansvarsområde. Et arbejde, der skal løses i tæt samarbejde med kommunens virksomheder og Business Fredericia – sammen skal de arbejde for at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

”Det er vigtigt for mig at sikre, at udenlandske arbejdstagere får hjælp og vejledning til at håndtere myndighedsopgaver og praktiske formalia så som SKAT, Nem Konto, kontakt samt assistance til at finde bopæl, skole, børnehaveplads og ikke mindst danne netværk”, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

”Det handler om at gøre det så smidigt som muligt for virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og, når de udenlandske tilflyttere og deres familie er kommet til kommunen, at sikre at de trives og får et netværk i lokalområdet. Det skylder vi tilflytterne og virksomhederne – fordi vi har brug for deres kompetencer”.

Netværksarrangementer – godt for expats og Fredericia

En række tiltag er allerede sat i gang – af social karakter – målrettet de udenlandske familier. Bl.a. er der lanceret en Facebook gruppe ’Fredericia Internationals & Friends’, der pt. har 150 medlemmer, en international bogklub, Sprogcafe på Fredericia Bibliotek, hvor det danske sprog trænes, fællesspisninger for nytilflyttere i Grow Your City (hen over sommeren 2016), virksomhedsbesøg samt diverse ad hoc arrangementer.

Med Uddannelsesudvalgets nye tiltag afholdes der i den kommende tid 4 arrangementer i Fredericia – for expats og andre, der har lyst til at støtte op om disse tiltag. Et af dem er et internationalt iværksætternetværk – et arrangement, der sker i samarbejde med Business Fredericia og som led i Danmarks iværksætter uge. Et andet arrangement er Expat Dinner, der holdes på Fredericia Bibliotek den 22. november.

”Expat projektet medvirker aktivt til at understøtte erhvervs- og bosætningsstrategien samtidig er det med til at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft i virksomhederne. Med en målrettet indsats – sammen med erhvervslivet og Business Fredericia – er vi med til at sikre, at flere expats vælger Fredericia og vores virksomheder”, slutter Pernelle Jensen.