Pressemeddelelse

Fredericia Spildevand og Energi A/S igangsætter projekt på Nørrebrogade

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I den kommende tid samarbejder vi med andre aktører om forskellige gravearbejder på Nørrebrogade. Arbejdet opstartes i maj 2023, og vi forventer at være færdige i april 2024. Nørrebrogade vil derfor vare spærret for gennemkørsel i perioden.

Fredericia Spildevand og Energi A/S anlægger en ny regnandsledning, som er med til at klimatilpasse Nørrebrogade. Derved bliver gaden bedre rustet til de fremtidige regnvandsmængder.

For at begrænse varigheden af gravearbejdet på Nørrebrogade, anlægger vi en ny regnandsledning i forbindelse med, at TREFOR Vand og Fredericia Kommune allerede er i gang med at arbejde i gaden.

Når TREFOR Vand har udskiftet en stor distributionsledning, igangsætter vi vores del af arbejdet, hvor vi anlægger en ny regnandsledning, så området klimatilpasses og dermed liver bedre rustet til de fremtidige regnandsmængder.

Nørrebrogade vil være spærret for gennemkørsel i perioden fra mai 2023 til april 2024 (fodgængere er undtaget). Arbejdet udføres i mindre etaper, som starter i den ende, hvor rundkørslen ved Frederik 3.’s plads ligger. Derfra fortsætter arbejdet i etaper op mod Indre Ringvej. Det vil løbende ændre sig, hvilken del af Nørrebrogade der er spærret, men det vil på intet tidspunkt være muligt at køre langs hele gaden. Vi opfordrer trafikanter i området til at følge skiltningen på stedet.

Når arbejdet er færdigt, anlægger Fredericia Kommune nye fortove, cykelstier mv. Nørrebrogade vil altså fremstå pæn og ny, når arbejdet er overstået.

Fredericia Kommune afholdt orienteringsmøde om projektet den 26. april 2023 (indkaldt via E-boks).