SKÆRBÆK

Fredericia Spildevand arbejder på Skærbæk Havn

Fjordvejen i Skærbæk spærres i cirka 11 uger

I uge 19, 2021, går Fredericia Spildevand og Energi A/S i gang med at etablere et nyt rørbassin ved Skærbæk Havn, fordi det nuværende rørbassin er i dårlig stand. Det nye rørbassin skal anlægges som en integreret del af det eksisterende kloaksystem. 

Derfor vil Fjordvejen være spærret fra uge 20 og cirka 11 uger frem, mens arbejdet udføres. Trafikken omdirigeres til Skærbæk Ringvej via skiltning på stedet. 

Det vil i hele arbejdsperioden være muligt at tilgå de matrikler, som har indkørsel via Fjordvejen eller Thurøvænget. Enkelte dage kan det dog være nødvendigt med parkering på Fjordvejen. 

På havnen vil der fortsat være adgang til lystbådehavnen og havnefogedens kontor, det kan dog være nødvendigt at anvende en anden indgang til arealet, end man plejer. Turisttoilettet vil også stadig kunne benyttes. 

Gevinster ved udskiftningen af rørbassinet ved Skærbæk Havn

”Når vi renoverer og udskifter vores rørbassin – eller for den sags skyld andre dele af kloaksystemet – har det konkrete effekter for borgerne i det pågældende område. Det gør nemlig, at borgerne blandt andet kan trække ud i toilettet, tænde opvaskemaskinen og aflede vand fra vandhanen i køkkenet. Tænk på, hvad der ville ske, hvis det en dag ikke var muligt, fordi kloaksystemet var i for dårlig stand”, udtaler afdelingsleder Jakob Rasmussen.

Udskiftningen af rørbassinet på Skærbæk Havn har kort sagt disse gavnlige effekter for borgerne i Skærbæk-området: 

Baggrund for udskiftningen af rørbassinet på Skærbæk Havn

Projektet på Skærbæk Havn igangsættes, fordi der er behov for renovering og udskiftning af det nuværende rørbassin, så Fredericia Spildevand og Energi A/S kan opretholde driftssikkerheden i området. Ellers risikerer borgerne i Skærbæk-området oversvømmelser af deres matrikler.

Afdelingsleder, Jakob Rasmussen, udtaler: ”Det nuværende rørbassin er udført i stål med et drænsystem omkring, og vi har desværre kunne konstatere at rørene tærer hurtigere væk end forventet på grund af påvirkningen fra miljøet på havnen. Samtidig har Skærbæk et kuperet terræn, som stiller store krav til kloaksystemets pumper, når vandet skal ledes væk fra byen. I situationer, hvor der falder meget regnvand på kort tid, kan pumperne ved Skærbæk Havn derfor ikke altid følge med, når regn- og spildevand fra Skærbæk by skal ledes væk. Dette nødvendiggør en udskiftning af rørbassinet, så vi kan opretholde driftssikkerheden”

Formålet med at have et rørbassin er at gøre kloaksystemet i stand til at håndtere store mængder regn- og spildevand. Ved at have et rørbassin forsinkes vandets vej gennem kloaksystemet, fordi vandet kan stå og vente i bassinet, indtil pumperne igen kan pumpe det ud i rørsystemet. 

Miljøhensyn

Rørbassiner er væsentlige for miljøet, fordi de medvirker til at mindske antallet af overløb til recipienter (åer, søer og hav). Det nuværende rørbassin på Skærbæk Havn er dermed med til at sikre, at miljøet i Kolding Fjord belastes mindst muligt. 

Der er ikke nogen miljørisiko forbundet med projektet, fordi det eksisterende rørbassin stadig er i funktion, mens vi anlægger et nyt rørbassin et andet sted på havnen. Når det nye rørbassin er taget i brug, vil det sikre, at man i lavest muligt omfang udleder regn- og spildevand i Kolding Fjord i situationer med meget regn.

Ellers kan du se indslaget herunder på lørdag klokken 11:

Husk at følge os på http://www.YouTube.com/DanmarkCTV