FREDERICIA

Fredericia Spildevand: 9.G ved, hvordan rundvisninger skal skrues sammen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Rundvisninger har i en årrække været et af de tilbud hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, som er målrettet skoleelever i udskolingen. Rundvisningerne trængte dog til en opdatering, og derfor har virksomheden gennemført et spændende samarbejde med en af kommunens 9. klasser for at gøre rundvisningerne mere levende. Samarbejdet har resulteret i to quizzer, som efter lang forberedelsestid endelig er klar til at blive taget i brug

Fredericia Spildevand lægger generelt en stor indsats i uddannelse af børn og unge i alle aldre. Derfor gik virksomheden for cirka to år siden i gang med at opdatere materialet ved deres rundvisninger. I første omgang handlede det om materialet ved rundvisninger for 7.-9. klassetrin, og virksomheden besluttede at gribe opgaven anderledes an. Tankegangen var nemlig, at ingen ved bedre end eleverne selv, hvordan undervisningsmateriale til skoleklasser skal skrues sammen. Derfor etablerede virksomheden et samarbejde med 9.G fra Erritsø Fællesskoles Science-linje.

Naturfagslærer Christian Storm Tholberg udtaler: 
”Lige pludselig opstod ideen om, at de bedste til at gøre undervisningen relevant ville være eleverne selv. Ret hurtigt fik vi skruet en plan sammen, hvor eleverne selv deltog i en rundvisning og efterfølgende fik til opgave at indtænke nogle aktiviteter og interaktioner, der ville gøre, at de følte, at rundvisningen blev mere relevant. Populært sagt var deres opgave at forandre rundvisningen fra at være et “sodavandsbesøg” til at være et læringsbesøg.”

Skaber en bedre oplevelse

9.G fik til opgave at komme med forslag til, hvordan rundvisningerne på Fredericia Spildevand kunne gøres mere relevante for dem og deres jævnaldrende. Eleverne fik helt frie rammer til, hvordan de ville løse opgaven, og dette var ikke uvæsentligt for elevernes engagement og gode idéer. 

Eleverne foreslog at lave en GPS-styret quiz og en Kahoot-baseret quiz for at gøre rundvisningerne på rensningsanlægget mere relevante for deres aldersgruppe. FRSE kunne med det samme se potentialet i disse to forslag og har netop lanceret de to quizzer, så de fremadrettet er en fast del af rundvisningerne for 7.-9. årgang. 

Spildevandsselskabet har altså i høj grad fået en gevinst ud af samarbejdet med 9.G. Chalotte Lindholt Christensen uddyber:  

”Det har været en meget god oplevelse at samarbejde med klassen. De er gået ind i projektet med en nysgerrighed omkring rensning af spildevand og processerne bag, som har overrasket mig. Det har givet mig rigtig meget at prøve at se min hverdag igennem en 9. klasses øjne. Og muligheden for samarbejder med folkeskoler og andre uddannelser skal bestemt tænkes ind i vores fremtidige kommunikation”.

Tilbud til næsten alle aldre

Selvom samarbejdet mellem Fredericia Spildevand og 9.G er nået til vejs ende, fortsætter rensningsanlægget med at have fokus på børn og unge i alle aldre. Allerede nu ligger en del materiale til 4.-8. klasse på skoletjenesten.dk. Her kan skoleklasser hente materiale til undervisningsforløb om vandets kredsløb og rensning af spildevand.

På sigt vil virksomheden gerne udvide skoletjenesten med et tilsvarende tilbud til gymnasieskolerne. Kombineret med Fredericia Spildevand’s tilbud om besøg i børnehaveklasser og indskolingen vil virksomheden dermed kunne tilbyde aldersrettet materiale til alle alderstrin, og håbet er, at skolerne i Fredericia Kommune vil tænke det ind i deres naturfagsundervisning. Samtidig håber Fredericia Spildevand, at det bliver muligt at igangsætte flere forløb for praktikanter. 

Fredericia Spildevand mener det nemlig, når de siger, at de prioriterer lokalt samarbejde højt,” lyder det afslutningsvis fra Fredericia Spildevand. 

DanmarkC TV bringer i den nærmeste fremtid et indslag fra DanmarkC TV med rundvisning og quiz.