Læserdebat

”Fredericia skal have en ny vision, og du kan være med til at forme den”

Poul Rand, Formand for Liberal Alliance i Fredericia, har startet en debat om fredericias nye vision

Overskriften er Byrådets indledende ord for: ”Fredericia, hvor skal vi hen”? 

MEN, de 21 i byrådet har allerede besluttet at havnefronten skal være en beton park. Havne-udvidelsen gennemføres i.h.t. ADP’sudkast. C-byen nedlægges, Vestbyen udvides til ukendelighed,Østerby må sejle i sin egen sø og afkørsel 59 området ændres mv..Der inviteres endda til midtbyplaner m.v., men derefter syltes alt.Hvad er der så at spørge borgerne om?

Er det lobbyismens grimme ansigt der bestemmer i Fredericia?

Hvorfor har byrådet en automatreaktion og en religiøs tilgang til kritik? Det tages som helligbrøde at kritisere Kommunen og forvaltningen. Al kritik mødes med tavshed ikke den åbenhed de 21 gik til valg på.

Fredericia byråd er verdensmester i dårlig planlægning og ødelæggelse af værdier for menigmand.  Er de menneskelige omkostninger virkelig helt uden betydning? I hælder millioner i et teater mange ikke har råd til at besøge. MEN C-Byen, Fredericiasoase, hvor alle er uformelle. Hvor hygge går side om side med en håndbajer, en kop kaffe eller en is fra boderne. Stedet hvor husflid, container butikker og amatør musik kan berige og underholde menigmand og hele familier uden de ruineres. Børn kan lære at en gulerod kommer af jorden ikke kun fra butikkerne. Skæve eksistenser, menigmand, høj som lav går side om side, da alle har råd til at komme. Næ C-byen nedlægger i.

Har i glemt, C-byen er også et åndehul for alle slags turister, sejlere der anduver, lystfiskere m.fl.

Hvorfor nedlægge dette skønne åndehul? – Havnepromenaden BØR og SKAL være for alle.

Fredericia kommer til at ligne andre havnebyer, plastik fantastisk i beton. Fredericia har snart ikke noget unikt der udskiller os, ikke noget borgerne tager til byen for og som turisterne kommer her for.At fastholde de sejlende turister langt ude, væk fra både dagligvarebutikker, centrums pulserende liv samt midtbyens erhvervsdrivende er uintelligent.

Ingen borgerafstemning? Nej, selvfølgelig skal den lukkethed alle gik til valg på at afskaffe i 2021 fastholdes. 

De første 100 dage med byrådet ændrede intet, tvært imod. Borgernes retssikkerhed den ”uvildige” borgerrådgiver blev fyret, skam jer.

De 21 der er valgt på visioner, åbenhed og forandring, forsætter den usunde kultur i deres arbejde. 

Hvorfor? Menneskesynet i Fredericia er en truet art og værdipolitikken går nedad. 

Manglende mandsmod hos de 21, er de ikke dygtige nok eller er det begge dele? 

Kære Byråd, I vil have en ny vision for Fredericia, der rækker 10 år ud i fremtiden, hvorfor ændrer I så byens lokalplaner så snart en investor vifter jer om snuden med en idé, der kun kommer investoren til gode?

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv