FREDERICIA

Fredericia skaber bæredygtige symbioser

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia kommune er godt med fremme i det grønne felt

Fredericia Kommune, Business Fredericia og Fredericia Spildevand og Energi har sammen formuleret et projekt, som handler om at skabe bæredygtige symbioser inden for energi, vand, materialer, affald og socialøkonomi. Projektet er forankret i klimaarbejdet og målet om en 70% CO2-reduktion i 2030. Med projektet ønsker parterne at maksimere andelen af lokale virksomheder og borgere der indgår i cirkulære symbioser og kredsløb. 

Parterne vil sætte nye projekter i gang, som kan:  ​

  • Optimere energiforbruget og sikre, at spildvarme fra processer og spildevand bliver til overskudsvarme. ​
  • Optimere vandforbruget, og sikre at spildevand anvendes til teknisk vand ​
  • Optimere ressourceforbruget i lokale virksomheder ved at udvikle en materialebørs for materialer til genbrug, således at affald og overskudsmaterialer genbruges lokalt.  ​
  • Maksimere lokale kredsløb for direkte genbrug mellem borgere, institutioner m.fl., således at der opbygges en række afsætningskanaler for genbruget, så det sikres at genbrug afsættes der hvor værdien (social, miljømæssig, økonomisk) er størst.​
  • Skabe et grundlag for nye klimaambassadører til enten at blive ansat i en virksomhed eller skabe deres egen. 

Fredericia Kommune har stor opbakning fra lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 17 virksomheder har underskrevet en hensigtserklæring om at bidrage til projektet.

Projektet har ophæng i Klimaplanen, Affaldsplanen og Fredericia for Verdensmålene.

Se tv-indslaget i NYHEDERNE på DanmarkC TV – lørdag. Se sendetidspunktet i TV-Guiden nederst i artiklen.