FREDERICIA

Fredericia satser på pædagoger og lærere

354 pædagoger og 285 lærere i Fredericia Kommune har afsluttet et stort uddannelsesforløb, som har rustet dem til inklusionsopgaven

Politikerne i Fredericia Kommune prioriterer børn og unge højt, og derfor har pædagoger og lærere kommunen været igennem et stort uddannelsesforløb over de sidste fire år for at blive rustet til inklusionsopgaven.

”Inklusion er en central men kompliceret opgave, som skal få børn og unge til at opleve at være en del af sociale- og faglige fællesskaber i daginstitutioner, på skoler og i skolernes fritidstilbud. Derfor glæder det mig, at vi i Fredericia Kommune investerer i vores børn og unge”, siger Ole Steen Hansen, der er formand i Børne- og Skoleudvalget.

Flere elever er aktive

Og tilbagemeldingerne fra pædagoger og lærere er så godefire år efter opstarten af uddannelsesforløbet.

“Flere elever er mere aktive i undervisningen, fordi jeg nu tilrettelægger min undervisning anderledes. Jeg kan mærke, at det har gjort en kæmpe forskel, fordi flere elever føler sig trygge ved at deltage i timerne”, fortæller lærer på Ullerup Bæk Skolen, Anne-Kirstine Westergaard. Hun oplever, at eleverne får et stort udbytte af, at deres lærere har fået et boost af læring.

I institutionerne er pædagogernes oplevelser efter uddannelsesforløbet den samme. Pædagogerne er vendt tilbage med fornyet energi og mange nye ideer til forbedringer i daginstitutionerne.

“Jeg mærker, at pædagogerne er blevet meget inspirerede til at strukturere og fordele arbejdet på en mere enkel måde. Det giver mere tid og nærvær med børnene og skaber ro for både børn og voksne”, siger Hanne Roland Østergaard Nielsen, der er distriktsinstitutionsleder i Fjordbakkedistriktet.

Tid til fordybelse

Under uddannelsesforløbet er pædagoger og lærere blevet taget ud af deres dagligdag i daginstitutioner og på skoler, så de kun skulle koncentrere sig om at lære nyt. Det har givet dem tid og rum til at fordybe sig i teorien og diskutere pædagogiske problemstillinger med kolleger fra de andre daginstitutioner og skoler i Fredericia Kommune.

Lederne i Fredericia Kommune har også deltaget på en del af uddannelsesforløbet, hvor der var fokus på at diskutere inklusion ud fra et ledelsesperspektiv. Det har for distriktsinstitutionsleder Hanne Roland Østergaard Nielsen bl.a. betydet, at hun som leder har været mere åben over for at give plads til de mange nye ideer, som pædagogerne er vendt tilbage med.

Løbende evalueringer fra uddannelsesforløbet viser, at pædagoger og lærere er blevet bedre rustet til inklusionsopgaven i deres arbejde.

Fakta

Det er University College Lillebælt i Odense, der har udbudt uddannelsen. Pædagogerne har deltaget på et modul om Social inklusion, og lærerne har deltaget på et modul om Fagdidaktik og klasseledelse.
Uddannelsesforløbet i Fredericia Kommune har varet i fire år og været tilrettelagt som perioder på syv uger med parallel undervisning af alle pædagoger og lærere, som på skift har været afsted på efteruddannelse, og imens er ledige ansøgere fra jobcentrene blevet ansat som vikarer i daginstitutioner, på skoler og i skolernes fritidstilbud.