SAMFUND

Fredericia og Regionernes arbejde med PFAS

Af Steen Knudsen

Regionerne har undersøgt for PFAS-stoffer siden 2015, og udarbejdet et interaktivt kort hvor PFAS m.v. kan forekomme.

Fredericia

Der har været en debat i Fredericia om PFAS forurening, bl.a. ved børnehaven Labyrinten. Det svarer Tommy Rachlitz Nielsen (K), formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget, på i dette TV indslag. Konklusionen omkring Labyrinten er, at der ingen forurening er. Det gælder alle børnehaver, fortæller Tommy Rachlitz Nielsen.

Regionen har udpeget alle de steder, hvor der kan være mistanke om PFAS.

“Vi undersøger alle andre steder, hvor der er mistanke om PFAS,” fortæller Tommy Rachlitz Nielsen og forsætter: “Vi ved også der kan være PFAS der kommer ned til rensningsanlægget og det bliver der også holdt øje med. Der bliver faktisk holdt rigtig, rigtig meget øje med PFAS. Det er noget forholdsvist nyt at måle for. Det har man jo ikke gjort før i tiden, men PFAS har været her i mange år. Vi har bare ikke målt for det. Det gør vi nu,” forklarer Tommy Rachlitz Nielsen i interviewet.

Tommy Rachlitz Nielsen (K)

Gudsø

Ved beredskabets øvelsesområde i Gudsø ved vi, der har været brugt skum i øvelser, og som har indeholdt PFAS. Det bliver håndteret, fastslår Tommy Rachlitz Nielsen.

Kan vi være trygge?

“Ja, de kan vi. Vi holder jo øje med det. Vi har ikke nogen steder hvor der er risiko for, at det kommer over grænseværdierne. Vi følger det hele tiden, for borgerne skal jo være trygge ved at færdes i Fredericia.” slutter Tommy Rachlitz Nielsen.

Regionen

De seneste år er der kommet ny viden om stoffernes farlighed og deres spredning til fødevarer, regnvand, grundvand, dyr og mennesker. Derfor satte Miljøstyrelsen grænseværdien for PFAS i jord og grundvand kraftigt ned tilbage i 2021.

Vi er også blevet klogere på, at stofferne er blevet brugt i langt flere brancher og produkter, end først antaget.

Det betyder, at stort set alle de grunde, som regionerne har kigget på før 2021, nu skal gennemgås igen med udgangspunkt i de nye grænseværdier og de mange brancher. Det er en stor opgave og det kommer til at tage tid.

Regionens opgave

Regionernes opgave er at beskytte grundvand, vandmiljø og borgernes sundhed mod forurening fra jorden, når der ikke er en forurener, der kan gøres ansvarlig. Vi prioriterer højt, at vi skal kunne indvinde rent grundvand, som vi kan drikke direkte fra hanen uden rensning. Det kræver beskyttelse af vores fælles grundvandsressource, fordi grundvand pumpes op til drikkevand mange steder i landet.

Ifølge Danske Regioners opgørelse er der 15.000 grunde i landet hvor der kan have været brugt PFAS, og som kan udgøre en risiko for grundvand eller bolig. Til sammenligning har regionerne kortlagt knap 40.000 grunde i Danmark. De 15.000 grunde svarer til 0,7 procent af alle ejendomme i Danmark.

Hvad gør Region Syd?

Udfordringen med PFAS er stadigvæk ny, og derfor er regionerne i fuld gang med at få mere viden om stofferne, problemets omfang og hvordan PFAS skal undersøges, risikovurderes og prioriteres.

Lige nu har vi særligt fokus på brandøvelsespladserne, fordi vi ved, at der de steder kan være tale om store mængder PFAS. Og fordi flere af pladserne ligger i områder, hvor vandværkerne oppumper grundvand til drikkevand.

Vi er ikke nået til PFAS-oprensning endnu. Vi ved, at kulfiltre kan fjerne PFAS fra oppumpet grundvand, men det er en løsning, der kræver mange års drift, og det er ikke økonomisk muligt at opstille sådanne anlæg på de mange PFAS-grunde i hele landet. Derfor skal der udvikles nye og mere bæredygtige metoder og teknologier til den opgave.

På interaktivt kort kan du se alle matrikler i Fredericia. Modelfoto.

Hvad er status for din matrikel?

Følg dette link, og kort over Region Syddanmark dukker op. Klik HER.
Der kan være en vis forsinkelse med opdatering af de enkelte matrikler, erfarer DanmarkC TV. Er du i tvivl, anbefales det, at du kontakter Fredericia Kommune.

Kilde: Oplysninger om regionernes arbejde er hentet fra deres hjemmeside.