Læserdebat

Fredericia Kommunes skolestruktur og økonomi

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Fredericia

Skolestrukturen blev ændret for nogle år tilbage, hvilket undrede mange, da det så uhensigtsmæssig ud både i relation til økonomi og i forhold til børnene.

Jævnfør kommunens hjemmeside, så er der i kommunen omkring 14 folkeskoler, der er slået sammen i grupper, hvor hver gruppe har en skoleleder, hvilket efter bedste vurdering betyder, at der ikke er en leder på den enkelte skole, men derimod en fjernleder, hvilket er uhensigtsmæssigt, da den enkelte skole på den samme matrikel skal udgøre en helhed, der danner sin egen trygheds- og læringskultur.

Mit indtryk er, at man lavede et regneark, der viste, at der kunne spares penge på denne effektivitetsstruktur, hvilket efter bedste vurdering har vist sig modsat.

Efter informationer i dagspressen har Fredericia Kommune særlige udfordringer, der gerne skulle imødegås og over tid afhjælpes ved at satse på børnenes gode læring i samarbejde med forældre og befolkningen generelt, da det er en fælles sag for hele kommunen. Vi skal gøre hinanden opmærksomt på, at vi ikke er modspillere, men vi er medspillere.

For nogen tid siden var der skiftedag på borgmesterkontoret, og den nye borgmester er blevet opfordret til at offentlig i skriftlig form at komme med konstruktive forslag til løsning på blandt andet skoleproblemet – tavshed!

Der foreslås hermed, at man skruer strukturen tilbage, således at den enkelte skole har sin egen leder og sit eget undervisningsmiljø, hvor lederen i samspil med lærerne må være med i budgetlægning og løbende budgetopfølgning i samarbejde med den kommunale administration.

Desuden foreslås – efter konference med en skoleleder – at børnene har mulighed for at gå på den enkelte skole fra 0. til 9. klasse.

Desuden foreslås, at der især i førskolealderen og de første skoleår koncentreres med om udvikling af den sproglige forståelse, hvorved børnene får udviklet sprogcentret og derved senere har lettere ved at håndtere alle andre fag. Samtidig opfordres den enkelte skole til at være meget opmærksomme på det enkelte barns udvikling og intellektuelle kapacitet. Vi skal huske, at det der gør mennesker specielle i forhold til dyr er evnen til blandt verbalt at kommunikere struktureret og avanceret.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv