Home FREDERICIA Fredericia Kommune vurderer, at det er ganske betydelige mængder urea, der er løbet ud fra Dan Gødnings tanke
Fredericia Kommune vurderer, at det er ganske betydelige mængder urea, der er løbet ud fra Dan Gødnings tanke

Fredericia Kommune vurderer, at det er ganske betydelige mængder urea, der er løbet ud fra Dan Gødnings tanke

0

Status på mulig forurening af Lillebælt

Fredericia Kommune vurderer, at det er ganske betydelige mængder urea, der er løbet ud fra Dan Gødnings tanke

Urea er et kvælstofholdigt produkt, som Dan Gødning bruger til sin produktion af flydende plantegødning til landbruget. Fredericia Kommune kender ikke de eksakte mængder af urea, der er løbet ud i Lillebælt. Men pga. tankenes størrelse, rettede Fredericia Kommune henvendelse til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Det skete fordi kommunen vurderede, at der kunne være tale om et så stort udslip, at det udgør en overhængende fare for en miljøskade, der kan have væsentlige, negative konsekvenser for havmiljøet.

Fredericia Kommune vurderer p.t., at hændelsen er omfattet af miljøskadeloven. Kommunen er derfor i tæt dialog med Miljøstyrelsen, som vil inddrage Naturstyrelsen som den ansvarlige myndighed for havmiljøet.

”Vi har kontakt til Miljøstyrelsen og vil anmode styrelsen om en udtalelse, når vi har et udkast til en afgørelse klar. Såfremt der er en overhængende fare for en miljøskade, er det Miljøstyrelsen, der vil håndtere sagens videre forløb og bl.a. sikre, at den ansvarlige for miljøskaden drages til ansvar for denne”, siger Mogens Bak Hansen, direktør for Vækst.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en miljøfaglig vurdering af eventuelle skader på vandmiljøet. Hertil kræves bla. en konkret viden om, hvor store mængder gødning der er nået ud i vandmiljøet.

Fredericia Kommune er myndighed på landsiden. Det betyder, at Fredericia Kommune er myndighed i forhold til den eventuelle jordforurening, der kan være sket i området. Status er d.d., at Fredericia Kommune har varslet et undersøgelsespåbud til Dan Gødning og Nagro A/S. Et påbud forpligter virksomhederne til at få undersøgt, om der er sket jordforurening, og hvor omfattende den er. Herefter kan Fredericia Kommune stille krav om oprensning.

Den palmeolie, der slap ud ved branden, udgør efter Fredericia Kommunes vurdering ikke et tilsvarende problem. Palmeolie er et fedtprodukt, der bruges til dyrefoder. Hovedparten af den palmeolie, der slap ud i Lillebælt og blev skyllet op på kysterne i form af hvide fedtklumper, er blevet samlet op. Der holdes fortsat øje med kysterne.

Politiet, er stadig i gang med undersøgelser og afhøringer. Resultaterne af disse forventes at være klar om 3 – 6 måneder.

Fakta

Miljøskadeloven har til formål at sikre at den ansvarlige, for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, forebygger og afhjælper skaden eller faren og afholder alle omkostninger. Den kommunale kerneopgave består i at afgøre, om der i lovens forstand foreligger en overhængende fare for miljøskade. Hvor dette er tilfældet, overtager Miljøstyrelsen ansvaret for den videre håndtering af sagen.