Politik

Fredericia Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Byrådet godkendte onsdag en ny Personalepolitik for Fredericia Kommune

Forarbejdet har været gemmen en længere behandling i Hovedsamarbejdsudvalget, men arbejdet har også ligget lidt i dvale, mens der blev ventet på ansættelse af en ny kommunaldirektør

Politikken har fire fokusområder
Fredericia Kommunes personalepolitik indeholder fire fokusområder, der sammen sætter en fælles retning for, hvordan vi arbejder for, at Fredericia Kommune bliver fremtidens arbejdsplads:

  • Et fleksibelt arbejdsliv
  • Et sundt arbejdsliv
  • En udviklende arbejdsplads
  • En ansvarlig arbejdsplads

Bredes ud i hele organisationen
Efter vedtagelsen i byrådet, skal personalepolitikken spredes ud til alle arbejdspladserne. Samtidig skal der forsat kunne ske en udvikling at nyt materiale, der beskriver og understøtter den politik, der nu er gældende for alle medarbejdere.

Inden byrådet vedtog den nye Personalepolitik, rettede Karsten Byrgesen (uden for partierne) en kritik af forslaget, og stillede et ændringsforslag. Kun Karsten Byrgesen stemte for.