Kort Nyt

Fredericia Kommune sætter fokus på far

I Fredericia Kommune ved man, at det har stor betydning, at far og barn får en god relation helt fra starten af barnets første leveår

Det er ingen hemmelighed, at øremærket barsel til fædre er en realitet, der blev vedtaget i EU i foråret 2019. Den øremærkede barsel træder i kraft i Danmark den 2. august 2022. Derfor vil man kunne se flere fædre, der også vælger at tage barsel og dermed være endnu mere sammen med deres børn.

”Vor tids fædre deltager i deres børns fødsel og pasning, fordi de selv har lyst. I dag lægger stort set alle mænd vægt på at være nærværende, at være til stede, at have kontakt, at være engageret og at have tid sammen med barnet. De ønsker at lære barnet at kende, have en rolle over for mor og barn og blive betragtet som en lige så vigtig forælder. Det vil Fredericia Kommune gerne imødekomme og være med til at bakke op om”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Derfor åbner Fars Legestue i Medborgerhuset i Korskærparken, og første åbningsdag er tirsdag d. 22. marts 2022. Fars Legestue bliver et sted, hvor fædre med børn i alderen 0-3 år kan komme og være aktive sammen med deres børn og møde andre fædre, der som dem selv har valgt at gå på barsel eller blot tager en fridag sammen med deres børn. 

I Fars Legestue kan fædre komme og gå som det passer ind i deres dag. De bliver mødt af en tovholder, der byder velkommen og er med til at skabe god stemning og sikre, at der altid er kaffe på kanden. Sundhedsplejen vil også kigge forbi hver gang, og her kan fædrene få mulighed for en god snak med sundhedsplejersken om relevante emner og få svar på de spørgsmål, de måtte have. 

Fars Legestue i Fredericia Kommune er en blandt flere rundt om i Danmark. Legestuen bliver åbnet i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, der har projekt Far for Livet, der er støttet af Nordea-Fonden.  

”Vi er utrolig glade for, at Fredericia Kommune vil være med til at skabe gode rammer for fædre og børn ved at åbne en Fars Legestue”, siger sekretariatschef i Forum for Mænds Sundhed, Mie Møller Nielsen og fortsætter: 

”Vores arbejde med fædre viser, at mange fædre ønsker at være mere aktive sammen med deres børn, men de ved ikke altid, hvor de skal finde disse aktiviteter. Derfor er Fars Legestue et rigtig godt koncept til at invitere fædre med deres børn indenfor”.

At sætte ekstra fokus på fædre ligger rigtig godt i tråd med det arbejde, som kommunens sundhedspleje i forvejen arbejder med. I sundhedsplejen er der bl.a. to Far-ambassadør, som arbejder aktivt på at få fædrene inddraget endnu mere på lige fod med mødrene, så det at der nu åbner en Fars Legestue, er en oplagt forlængelse af det arbejde der allerede er godt i gang.

”Vi glæder os til at byde fædre og deres børn velkommen i vores nye Fars Legestue, og vi håber, at legestuen med tiden vil vokse, så mange fædre vil få gavn og glæde af den”, udtaler ledende sundhedsplejerske Maria-Louise Bergmann.

Fars Legestue åbner i Fredericia Kommune tirsdag d. 22. marts 2022 i Medborgerhuset i Korskærparken, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia. Der er åbent tirsdage i lige uger fra kl. 13.30 – 16.30.