FREDERICIA

ASYLCENTER MIDLERTIDIGT PÅ BÜLOWS KASERNE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Kommune har indgået aftale om køb af Bülows Kaserne. Handlen er betinget af, at udlændingestyrelsen kan leje kasernen frem til udgangen af 2015 på en midlertidig kontrakt uden mulighed for forlængelse. Derefter overtager kommunen kasernen.  

 

Udlændingestyrelsen har som statslig myndighed forrang til at købe kasernen, og de havde gjort det klart, at de ville benytte denne option, med mindre de kunne opnå en aftale om et lejemål. På den baggrund har et enigt byråd accepteret, at et køb af kasernen hænger uløseligt sammen med en midlertidig lejeaftale med udlændingestyrelsen.

 

”Hvis vi skal realisere drømmen om at skabe et uddannelsescampus på kasernen, så må vi indgå dette kompromis, der gør, at vi kan komme i gang om godt et år. Alternativet var, at udlændingestyrelsen havde købt kasernen for næsen af os”, siger Borgmester, Jacob Bjerregaard.

 

Kommunen betaler markedsprisen på 32 mio. kr. men opnår samtidig ca. 7 mio. kr. i lejeindtægter. Kasernen skal overdrages til kommunen senest d. 31. december 2015 i samme stand, som da den blev modtaget.

 

”Vi havde hellere set en anden placering af et midlertidigt asylcenter, så vi kunne komme i gang med at opbygge et uddannelsescampusmiljø fra starten af 2015. Nu tager vi til gengæld et ekstra ansvar i det næste års tid, og det skal vi naturligvis have det bedste ud af. Samtidig er det en god forretning for kommunen, at vi reelt kun betaler 25 mio. kr. for Bülows kaserne” slutter Jacob Bjerregaard.

 

Handlen forventes godkendt af Folketingets Finansudvalg snarest, og Udlændingestyrelsen tager kasernen i brug hurtigst muligt.

 

Udlændingestyrelsen oplyser at man forventer at der indkvarteres flygtninge på Bülows kaserne allerede i denne eller den kommende uge.