FREDERICIA

Fredericia Kommune har opdateret oplysninger om storm og stormflod i dag

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Vigtig viden vedrørende kommende dages vejr

Der er både blæst og vandstandsstigninger på vej mod Fredericia. Særligt Skærbæk-området kan opleve kraftige vandstandsstigninger. Der er sandsække til rådighed. 

OBS: Opdatering 20. oktober: 

I Fredericia Havn ser det ifølge de nuværende prognoser ud til, at vandstanden topper fredag aften på cirka samme niveau som natten mellem torsdag og fredag. Da var den 98 centimeter. Prognoserne kan dog ændre sig løbende. 

I Skærbæk Havn vil vandstanden toppe natten til lørdag ifølge prognoserne. Se vandstandsprognoser på DMIs hjemmeside. Link nedenfor. 

Der er fortsat sand og sandsække både i Fredericia og Skærbæk, så man har mulighed for at fylde sække til eget forbrug.

Udover vandstand er der også kraftig blæst i øjeblikket. Det tiltager i løbet af aftenen. Der er derfor god grund til at være opmærksom, følge situationen og sikre sin ejendom bedst muligt.

Vejrsituation – 19. oktober: 

I øjeblikket har mange af kommunerne omkring Fredericia fået et stormvarsel fra DMI. Selvom der i øjeblikket ikke er stormvarsel for Fredericia Kommune, så er der god grund til at være opmærksom på vejret, få sikret løse genstande i haven, undgå at gå i skoven, m.v.

Der er samtidig et usædvanligt højvande på vej mod den sydlige del af Jylland. I Fredericia Kommune tyder prognoserne på, at Skærbæk Havn og Børup Sande kan blive påvirket, hvor vandstanden kan komme op mod ca. 1,90. Det er grundejers ansvar at sikre ejendommen mod oversvømmelser. Kommunen har sat sandsække op i området, der kan bruges til sikringen. Der er sandsække ved Nyvej/Skærbæk Havnegade. Ved Børup Sandevej er der sække og en container med sand. 

I øjeblikket siger vandstandsprognosen for Fredericia by, at vandet topper lørdag morgen, cirka 92 centimeter. Det er indenfor det niveau, som højvandssikringen kan klare, ligesom den nordlige del af kommunen ud til Vejle Fjord ikke forventes at blive påvirket.