Pressemeddelelse

Fredericia Kommune går forrest med ny vurdering af fritidstilbud, der skal sikre endnu højere kvalitet og bedre trivsel

Udgivet af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fritiden spiller en vigtig rolle for børn og unges trivsel, og derfor lancerer Fredericia Kommune nu – som en af de første kommuner i landet – en ny måde at arbejde med udvikling af kvaliteten i de kommunale fritidstilbud. 

Målet er at sikre endnu højere kvalitet, så endnu flere børn og unge bliver en del af det fællesskab, de kommunale fritidstilbud tilbyder.

Man kender det allerede fra både folkeskolerne og de kommunale dagtilbud, hvor der udarbejdes læringsmiljøvurderinger for at sikre en høj kvalitet og udvikling af de kommunale tilbud.

Nu tager Fredericia Kommune skridtet videre og lancerer som en af de første kommuner i landet vurderinger af de kommunale fritidsmiljøer. For ambitionen i Fredericia Kommune er at blive ved med at udvikle de kommunale fritidstilbud, så de følger med tiden og så flest mulige børn og unge vælger at være en del af dem.

Fritidsmiljøvurdering med effekt på trivslen

Og det er ikke kun kvaliteten i de kommunale fritidstilbud, der bliver løftet med den nye fritidsmiljøvurdering, som er et dialogbaseret kvalitetstilsyn, hvor det er dialogen, der er med til at give udvikling og kvalitet.

Forventningen er nemlig, at den nye procedure også får en positiv effekt på børn og unges trivsel, lyder det fra formanden for Fredericia Kommunes Unge- og Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen:

”Jeg er rigtig glad for, at vi i Fredericia er forgangskommune, når det handler om at udvikle endnu højere kvalitet i de kommunale fritidstilbud til børn og unge. Fritiden spiller nemlig en helt central rolle for børn og unges trivsel. Det er her de oplever at indgå i nye trygge fællesskaber, ligesom de kan prøve sig af på nye måder – både personligt og socialt. Så min forventning er, at de nye fritidsmiljøvurderinger kan være med til at skabe endnu højere kvalitet, så der er endnu flere børn og unge, der benytter sig af tilbuddene. Og jo flere børn og unge, der vælger fritidstilbuddene til, jo bedre muligheder har vi for at udvikle, hjælpe og gribe de børn og unge, der har brug for det,” siger Pernelle Jensen.

Også formanden for Fredericia Kommunes Børn- og Skoleudvalg, Ole Steen Hansen, ser frem til den nye måde at arbejde med kvalitet i de kommunale fritidstilbud.

”Som formand for Børn- og Skoleudvalget har jeg i mange år været vant til, at der har været kvalitetstilsyn på skoler og i dagtilbud. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu som en af de første kommuner i landet også indfører det på fritidsområdet. Og jeg er helt sikker på, at det kommer til at gøre en stor forskel for rigtig mange børn og unge. For hvis vi skal i mål med ambitionen om at skabe og udvikle de allerbedste fritidstilbud for børn og unge, så er vi nødt til at tale om og måle på kvalitet,” siger Ole Steen Hansen.

Dialogen om kvaliteten i de kommunale fritidstilbud vil basere sig både på interviews og spørgeskemaer med børnene og de unge, medarbejderne og lederne samt observationer ude i hverdagen i fritidstilbuddet.