FREDERICIA

Fredericia Kommune ansætter turismechef

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Skal løfte ambitionerne for fæstningsbyen som foretrukken destination for gæster og borgere

Sara Ekknud Windell bliver Fredericia Kommunes nye turismechef, der skal løfte ambitionerne for fæstningsbyen som foretrukken destination for gæster og borgere

I budgetforliget for 2022-2025 valgte forligets parter at opprioritere turismeområdet markant med blandt andet en ny turismechef. Der er en politisk vision om at gøre Fredericia til en endnu mere spændende og attraktiv by at opleve, bo og arbejde i. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at ansætte Sara Ekknud Windell som ny turismechef.

”Vi har ikke formået at formidle alt det, som Fredericia kan uden for voldene. Det bliver Saras helt store opgave, og den opgave tror jeg på, at Sara kan være med til at få ud over rampen. Sara har den rigtige profil i forhold til at udvikle og forløse det store potentiale, som Fredericias historie og udvikling rummer. Jeg glæder mig til samarbejdet og til nogle gode dialoger om, hvordan vi får tilflytteres og turisters øjne op for Fredericias store potentiale”, siger Susanne Eilersen, formand for Bosætnings- og Turismeudvalget.

Sara kommer fra en stilling som chef for dyrskuet i Odense, og har en bred erfaring i forhold til strategi, udvikling og innovation. Hun har også en stor fortjeneste i etableringen af Odeon, hvor hun var ansat som kulturchef. Derudover er Sara er formand for Red Barnet i Odense.

”Hendes evne til at skabe fælles fodslag og retning blandt aktørerne er derfor et kæmpe plus for os som kommune, når vi gerne vil være en attraktiv kommune for fredericianerne og nye tilflyttere. Udviklingen af et turismebrand starter med gode ambassadører, og her er borgene de bedste ambassadører.  De skal være stolte ved alle de oplevelser, som deres egen kommune byder på. Sara er virkelig stærk på branding, og rekrutteringen af hende kommer til at spille positivt ind i at styrke den samlede fortælling om Fredericia”, siger direktør for Børn, Unge og Kultur Mette Heidemann.

Sara glæder sig til at starte i Fredericia den 1. marts og ser frem til at realisere Fredericias potentiale, så alle kan mærke det.

”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Der er så meget godt i støbeskeen, som jeg glæder mig til at bygge videre på. Fredericia er allerede inde i en god udvikling, hvor der er momentum og en stor opbakning fra kommunens borgere og samarbejdspartnere”, siger Sara Ekknud Windell.