FREDERICIA

Fredericia Kommune ansætter gældsrådgiver til at hjælpe borgere med økonomiske problemer

Social og Beskæftigelsesudvalget besluttede tirsdag at ansætte en økonomisk rådgiver, der kan rådgive borgere om deres privatøkonomi og hjælpe med at afvikle deres gæld

På Social og Beskæftigelsesudvalgets seneste møde i slutningen af marts bad udvalget på baggrund af et forslag fra Dansk Folkeparti om at få undersøgt muligheden for at etablere gældsrådgivning til borgere med økonomiske problemer. På mødet tirsdag aften besluttede et enigt udvalg at gå videre med planerne og ansætte en gældsrådgiver.

”Jeg er rigtig glad for, at der har været bred opbakning til ideen om at etablere en gældsrådgivning for borgere, der oplever økonomiske vanskeligheder. Vi kan alle sammen risikere at blive ramt af sygdom eller arbejdsløshed og komme i økonomiske vanskeligheder. Det kan være svært at overskue, hvis man også kæmper med andre problemer. Hjælp til at få overblik over og planlægge ens økonomi kan være forskellen på at komme ovenpå igen eller være tvunget til at gå fra hus og hjem”, siger Inger Nielsen, som står bag forslaget.

Med ansættelsen af en økonomisk rådgiver vil borgere af egen drift eller med henvisning fra andre afdelinger i kommunen kunne få hjælpe til at få overblik over deres udgifter og indtægter og få lagt et fornuftigt budget. Den økonomiske rådgiver vil samtidig kunne hjælpe med at lægge en plan for afvikling af gæld og indgåelse af aftaler med kreditorer.

”Vi oplever desværre, at økonomiske problemer ofte står i vejen for at komme videre i livet. Det kan være rigtig svært at overskue og finde en vej ud af. Derfor er vi sikre på, at et godt rådgivningstilbud kan være et vigtig forebyggende initiativ, som kan frigive overskud og ressourcer til for eksempel at komme i uddannelse og arbejde”, siger næstformand i Social og Beskæftigelsesudvalget Søren Larsen.

Med beslutningen i Social og Beskæftigelsesudvalgetansættes der en økonomi og gældsrådgiver i senior eller flexjob. Rådgiveren vil være et supplement til de økonomiske rådgivningstilbud, der eksisterer i forvejen i blandt andet Frivilligcenter Fredericia, Jobcenteret, Boligforeningerne i Sønderparken og Korskærparken og Din Indgang.