FREDERICIA

Fredericia Kommune afslører sparekatalog på 95 millioner

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Spareforslagene for Fredericia Kommunes budget er blevet offentliggjort. Med besparelser på op imod 95 millioner kroner, er det nu op til politikerne at bestemme, hvor besparelserne skal falde.

De største besparelser foreslås i Senior- og Socialudvalget med en samlet besparelse på næsten 40 millioner i 2024, stigende til 41,6 millioner i 2027. På Børne- og Skoleudvalget er besparelser på næsten 30 millioner kroner foreslået i 2024, hvilket stiger til 33,4 millioner i 2027.

Det er ikke besluttet, hvor meget der skal spares. Det er nu op til byrådet at forhandle om, hvilke forslag der endeligt skal vedtages.

Oversigt over besparelser (Mio. kr.)

Udvalg20242027
Senior- og Socialudvalget39.76541.625
Børne- og Skoleudvalget29.46233.374
Økonomi- og Erhvervsudvalget12.63614.715

Uddrag fra sparekataloget. Grafik: DanmarkC TV

Forslag fordelt på udvalg

UdvalgØkonomi (Mio. kr.)Stillinger (Antal)
Teknisk udvalg-3,2000,4
Klima-, Energi- og Miljøudvalget-0,1750,0
Bosætnings- og Turismeudvalget-0,9090,0
Børne- og Skoleudvalget-29,462-25,2
Kultur- og Idrætsudvalget-3,411-3,8
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget-1,1170,0
Senior- og Socialudvalget-39,765-36,3
Unge- og Uddannelsesudvalget-4,067-7,3
Økonomi- og Erhvervsudvalget-12,636-12,8

Grafik: Oversigt over de foreslåede besparelser fordelt på de forskellige udvalg i 2024 – Kilde: Sparekataloget for budget 2024 – Fredricia Kommune

Fredericia Kommune, ligesom andre kommuner i landet, står over for finansieringsudfordringer. Særligt på det specialiserede socialområde oplever kommunen en øget tilgang af borgere, der har brug for hjælp.

På denne baggrund besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. maj 2023 at anmode direktionen om et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer for 93 millioner kroner. “Besparelseskataloget indeholder spareforslag for i alt ca. 94,7 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 107,7 mio. kr. i 2027,” står der i sparekataloget.

Oversigt over de samlede spareforslag. Foto: Spareforslag for budget 2024 – Fredericia Kommune

Budgetforslaget sendes nu i høring blandt borgere, brugere, interesseorganisationer, ansatte ved Fredericia Kommune m.fl. i perioden fra tirsdag den 29. august 2023 frem til og med mandag den 11. september 2023. Sammen med budgetforslaget offentliggøres et besparelseskatalog.

Høringssvarene skal senest være kommunen i hænde Mandag den 11. september 2023
Læs mere på Fredericia kommunes hjemmeside.

Forslagene vil nu indgå i de politiske forhandlinger, og det er op til politikerne at træffe den endelige beslutning om, hvilke besparelser der skal implementeres.

Kilde: BESPARELSESKATALOG – Fredericia Kommune