Læserdebat

Fredericia har noget helt unikt

Jan Filbært, Enhedslisten Fredericia, har startet en debat omkring borgervejledere

De sidste par år har overskrifterne for vores by ikke været prangende snare tværtimod, men vi har noget som ikke så mange andre byer har, vi har en fantastisk borgervejleder.

Jesper Gottlieb er Fredericia kommunes uafhængige borgervejler og lige netop ordet uafhængig er vigtigt at understrege når vi taler borgervejlederen.

Jesper Gottlieb er ikke en del af forvaltningen og denne form er med til at skabe tryghed hos de mange borgere som Jesper har hjulpet og som han hjælper hver dag i sit job.

Det er blevet besluttet at alle kommuner i landet skal have en borgervejler og man kan kun håbe på, at alle kommuner omkring i landet vil se i vores retning, se på den model vi har og se borgervejlederen som et vigtigt redskab og medspiller i forhold til borgerne i de enkelte kommuner.

Som borger i Fredericia har jeg oplevet flere der har fundet hjælpen hos Jesper og de er alle kommet ud på den anden side af deres evt. problemstillinger hvor de føler sig set og hørt.

Jeg håber inderligt, at skulle der være partier i vores by eller dele af den daglige forvaltning som har den opfattelse at de ser borgervejlederen som et minus, at de tænker sig rigtigt godt om, borgervejlederen er med til at gøre det arbejde som alle partier i Fredericia har sagt de vil være en del af, nemlig større inddragelse, større forståelse og ikke mindst viljen til at imødekomme byen borgere der hvor de er, så frem for at se borgervejlederen som et forstyrrende element, så meget hellere være understøttende og tage imod den kæmpe indsats vores borgervejleder yder for byen og byens borgere.

Det kunne være ønskeligt at vi som by ville udvide vores ordning, således vi fik en borgervejleder mere.

Vi ville i den forbindelse kunne være et forbillede for resten af Danmark og være et forbillede for alle kommuner ved at vise vi også har lyttet til vælgernes stemmer i KV21, nemlig mere inddragelse, åbenhed, synlighed og forståelse for den enkelte borgers ståsted i livet.

Vi ville kunne være med til at fjerne mange af de problemstillinger og sager vi som kommune har, hvis vi vælger at gå i den retning hvor vi udvider antallet af borgervejledere og vi vil komme til at opleve en by med væsentligt større tilfredshed.

Jo Fredericia har noget at være stolte af og noget vi meget gerne skulle have mere af.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv