FREDERICIA

Fredericia har fokus på fædre

I en ny undersøgelse ved Forum for Mænds Sundhed er 54 kommuner blevet vurderet til at være ’Far Parat”’ guld-kommuner, og én af dem er Fredericia Kommune

Pressemeddelse – En såkaldt ”Far-Parat” guld-kommune er kendetegnet ved at have specifikke indsatser for fædre, som blandt andet tiltag der kan give en hjælpende hånd til fædre på barsel. Eksempelvis indviede Fredericia Kommune i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed i marts måned Fars Legestue, der holder til i Medborgerhuset i Korskærparken. 

For at styrke kommunernes indsats for fædrene har Forum for Mænds Sundhed blandt andet etablereret et netværk af Far‐ambassadører blandt sundhedsplejersker i 80 af landets 98 kommuner, og her er Fredericia Kommune repræsenteret. Far-ambassadørerne har blandt andet til opgave at forberede og støtte familierne og fædrene i forbindelse med barslen.

”Vi har to super dygtige Far-ambassadører her i kommunen, som har knoklet med at få far på dagsordenen i alle henseender. Der er blandt andet blevet etableret fædregrupper på lige fod med mødregrupper, så forældrene har mulighed for at mødes med ligesindede i de perioder, hvor de hver især holder barsel med barnet. Det er et rigtigt godt og vigtigt supplement til Sundhedsplejens øvrige tilbud”, fortæller Connie Maybrith Jørgensen, der er formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Det kan være en lige så stor en omvæltning at blive far som at blive mor, og derfor kan fædre med fordel også screenes for fødselsdepressioner. På landsplan er der sket en stigning i antallet af kommuner, der screener fædre for fødselsdepression fra 87 % til over 94 %, og her er Fredericia Kommune også repræsenteret. For de fædre, der viser sig at have en fødselsdepression, tilbyder Sundhedsplejen lyttebesøg og henviser til egen læge, og derudover arbejdes der i øjeblikket på at få et konkret tilbud op at stå. Ud over de nævnte tiltag modtager mange kommende forældre bøgerne “Forældre sammen” og ”Fars guide til barslen” samt postkortet “Til far”, der henviser til portalen farforlivet.dk.

”Vores mål er, at alle forældre skal have mulighed for at have en så god barsel som muligt. Om mindre end to måneder indføres 11 ugers øremærket fædrebarsel, så vi skal naturligvis have fokus på, at mænd i højere grad end tidligere nu holder barsel sammen med deres små børn. De skal have mulighed for at deltage i forskellige typer af aktiviteter sammen med deres børn og andre forældre, og de skal generelt føle sig godt tilpas i rollen som forældre”, fortæller Ole Steen Hansen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Forum for Mænds Sundhed vil om et år igen måle, hvordan servicen for fædrene er i landets kommuner. Her er målet, at Fredericia Kommune fortsat skal være en ”Far Parat” guld-kommune.

Fakta

For at blive guldkommune skal man opfylde alle tre nedenstående kriterier: 

 1. Kommunen har haft 1 – 5 events målrettet fædre, som enten har været afviklet under eller uden for Men’s Health Week eller kommunen uddeler postkortet “Til far” eller henviser fast til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside
 2. Kommunen har uddannet en far-ambassadør blandt sine sundhedsplejersker
 3. Kommunen har mindst 2 permanente indsatser målrettet fædre (fx tilbud om fædregrupper eller Fars Legestue)

Alle kommuner er i undersøgelsen blevet spurgt til, om de har følgende indsatstyper: 

 • Events målrettet fædre og deres børn samt fædre på barsel specifikt 
 • Uddeling af postkortet “Til far”, der henviser til portalen farforlivet.dk 
 • Henvisning til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside 
 • Uddeling af brugsbogen “Forældre sammen” (fysisk eller elektronisk) 
 • En far‐ambassadør 
 • Screening af fædre for fødselsdepression 
 • Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression 
 • Tilbud om fædregrupper 
 • Fars Legestue 
 • Øvrige enkeltstående eller permanente tilbud