FREDERICIA

Fredericia er blevet renere men har stadig en skod situation   

PRESSEMEDDELELSE: Det går den rigtige vej med mængden af henkastet affald i kommunen, men Fredericia kæmper stadig med skodder, viser ny rapport. Det vil udvalg gøre noget ved.

Fredericia Kommune bliver renere, men der er stadig plads til forbedringer. Det kunne Teknisk Udvalg konstatere på mødet mandag den 4. april, hvor de blev orienteret om en analyse af henkastet affald i kommunen foretaget af Hold Danmark Rent.

Rapporten viser, at Fredericia er blevet renere siden 2020, og sammenlignet med syv andre kommuner i samme kategori, målt på antal indbyggere, ligger Fredericia i midten. Formand for Teknisk Udvalg Christian Bro vurderer, at det går den rigtige vej og fremhæver andelen af småt affald, som er faldet med 40 procent siden sidste år. Han peger på tendensen med flere frivillige affaldsindsamlere og holdet bag Ren By-projektet, som gør en stor indsats.  

”Henkastet affald er først og fremmest et problem hos dem, der smider det. Affald hører hverken til på gaden eller i naturen. Det skal i skraldespanden. Desværre havner det alligevel i naturen eller på andre offentlige arealer og bliver vores allesammens problem. Vi har både folk fra driften og Ren By-projektet på gaden hver dag for at rydde op, og vi oplever, at flere frivillige giver en hånd med – både i hverdagen og til den nationale affaldsindsamling. De gør et kæmpestort stykke arbejde. Tak for det!”

Ifølge Christian Bro er der fortsat plads til forbedringer. Han peger på flere af indkøbsområderne, blandt andet på Strevelinsvej, hvor mere dialog med de erhvervsdrivende, f.eks. om muligheder for at komme af med affaldet, kan være med til at løse problemet.

Skod situation at sætte naturen i

Fredericia ligger på et ”acceptabelt niveau”, når det kommer til to ud af de tre kategorier, som analysen opdeler affaldet i: stort affald, småt affald og skod fra cigaretter, hvor sidstnævnte udgør hele 75 procent af det henkastede affald. For næstformand Karsten Byrgesen er det mildt sagt en skod situation at sætte hinanden og naturen i. 

”Cigaretskodder er en af de værste syndere, når det kommer til forurening, så det problem vil vi gerne til livs i Fredericia. Det er blandt andet området omkring banegården, som vi kommer til at fokusere på med en række indsatser, og så vil jeg opfordre rygerne til at bruge skraldespanden eller have et lille lommeaskebæger med, for cigaretskodder hører hverken til på gaden eller i naturen,” siger Karsten Byrgesen.

Mindre affald og færre skodder på gaden

Rapporten kommer med anbefalinger til, hvor og hvordan Fredericia Kommune kan sætte ind for at minimere problemet med henkastet affald. Fredericia Kommune skal blandt andet i gang med at kortlægge de forskellige områder, der i rapporten karakteriseres som ”kritiske” for at kunne optimere renholdelsesniveauet. Særligt området omkring banegården skal have den helt store tur med kost og fejebakke, og så skal der blandt andet kigges på placeringen og antallet af askebægre for at minimere antallet af skodder på gaden. 

Hold Danmark Rent: Konklusionsrapport for Fredericia 2021

  • Affaldsanalysen er et øjebliksbillede, der gennemføres over tre hele dage i løbet af foråret/sommeren.
  • Analysen tager udgangspunkt i 20 forskellige lokaliteter – 16 af bymæssig karakter og fire indenfor naturområdet.
  • Analysen består af en optælling af skod, småt affald og stort affald på de enkelte lokaliteter.
  • Der undersøges fire målepunkter på hver lokalitet. I alt 80 målepunkter i Fredericia Kommune.