DanmarkC TV

Home Læserdebat Fredericia en grøn by?
Fredericia en grøn by?

Fredericia en grøn by?

0

Af : Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia. Borgerlig debattør.

Er den grønne infrastruktur i Fredericia klar til den nærmeste fremtid? Den fremtid der er her nu?  

Fremtidens køretøjer er ifølge regeringen og visse vismænd baseret på drivmidler som el, brint og noget vi p.t. ikke kender. Ingen fremtidsforsker eller lignende kan spå om drivmidler og elektriske forsyninger, noget der ofte har været politisk bestemt af indtægterne fra Nordsø olien og hvad lobbyister fremtvinger.

I Fredericia er der ingen eller kun et begrænset antal offentlige ladestandere. Der burde ved alle større dagligvarehandler, butikker, varehuse, parkeringshuse og pladser mm. være adgang til ladestandere, til de fleste kendte elbil typer.

Den elektriske infrastruktur kræver, at der skal nedgraves nye kabler projekteret så kraftigt, at der bliver plads til udvidelser, uden igen at grave. På tankstationer med sorte drivmidler være plads til el og brint. Der skal oprettes nye cykelstier og eksisterende skal renoveres.

Hvor er denne plan henne? Planen for hvilke parkeringspladser og parkeringshuse der skal have elektriske lade og brint standere, hvordan der nedgraves til disse og hvem der står for opgaven og sikkerheden samt den offentlig tidsplan. 

På kort sigt en plan der sikrer at 30 til 50% af parkeringspladserne har ladestandere til flere typer køretøjer (Ladere er ikke standardiseret trods vi har det ”gode” EU) inden for kort tid. 

Brint vil med stor sandsynlighed blive fremtidens drivmiddel i handelsflåden inkl. de krydstogtsskibe der anduver Fredericia, der forskes i Danmark på dette område. Skibe der anduver Fredericia bør have mulighed for, både at få strøm og brint fra land, samt komme af med deres affald og spildevand miljørigtigt, den nuværende handelsflåde er en af de største forurenere selv om der er gjort store tiltag.

Når der nedgraves netspænding til el-standere bør der lægges fibernet/styrekabler ned samtidig, til fremtidens selvkørende biler, der i Fredericia der nok blive busser i starten, disse styrekabler bruges til ”way points” for de kommende 5G, 6G og 7G master.

Kræv solceller på alle større nybyggerier, opsamling af gråt vand til genbrug i ejendomme og til sommervanding m.v. lav buffer vandbassiner til ekstreme regnskyl, der kan bruges sammen med gråt vand. Brug gerne LAR anlæg (Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand).

Brug affald fra landbrug og husholdning til biogas og samarbejd med nabokommunerne om dette. Stil krav til fjernvarmeværkstilslutning hvor muligt, brug kun jordvarme ved nybyggeri og eksisterende huse hvor der kan sikres en fornuftig virkningsgrad og økonomi for ejerne.

Kære Byråd I har fokus på affaldssortering, men glem ikke, at det der batter er den grønne infrastruktur.

Lad borgerne i Fredericia vide hvad og hvordan I, i de forskellige partier vil håndtere, prioritere og finanser den grønne fremtid, der er lige om hjørnet. Vi venter alle spændt.