MEDDELSER

Fredericia-elever går til afgangsprøve i idræt

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Ullerup Bæk Skolen i Fredericia tager hul på skolereformen, når alle elever på niende årgang i løbet af maj måned tager afgangsprøven i idræt

I forbindelse med et udviklingsprojekt i 2012 under KOSMOS, Videnscentret for kost, motion og sundhed, deltog daværende Skjoldborgvejens Skole og Bakkeskolen i Fredericia i et udviklingsprojekt omkring afgangsprøver i idræt. Afgangsprøverne var en så stor succes, at den daværende Skjoldborgvejens Skole, nu Ullerup Bæk Skolen, valgte, at alle elever skulle tage afgangsprøven i idræt.

”Vi finder det helt naturligt, at eleverne hos os går til afgangsprøven i idræt, da prøven er medvirkende til at skabe en god afslutning på et fag, som eleverne har haft gennem hele deres skoleliv”, udtaler daglig leder af idrætsskolen John Risberg og fortsætter:

”I og med, at idræt er blevet et prøvefag i forbindelse med skolereformen, bliver den praksis, vi har på Ullerup Bæk Skolen, nu bredt ud til alle elever i Danmark. Det ser jeg som en styrkelse af idrætsfaget, som kan være medvirkende til at højne fagets status.”

Idrætsafgangsprøverne på Ullerup Bæk Skolen er en praksisprøve, hvor eleverne i grupper skal vise deres eget program inden for 5 hovedområder, som alle er funderet i fagets slutmål.

”I tiden op til prøverne summer skolen af liv, da der bliver øvet på livet løs, og når eleverne så går til prøve og får mulighed for at vise deres program og fremlægge teorien bag, så oplever vi et engagement og en seriøsitet, som er med til at skabe en god ramme for idrætsfaget. Vi har i år valgt at give de andre skoler i Fredericia mulighed for at stille med censorer til prøverne, for på den måde at sprede den viden, vi har omkring idrætsafgangsprøver, ud til de andre skoler. Det betyder, at vi i år har censorer fra Kirstinebjergskolen, Fjordbakkeskolen og Fredericia Realskole”, afslutter John Risberg.

De første hold elever har været i gang med afgangsprøven den 14. og 15. maj, og de sidste elever skal vise deres kundskaber og færdigheder inden for idræt frem den 20. og 21. maj.