Home ESPORT SE VIDEO : Fredericia E-sport rykker ind på Bülows Kaserne
SE VIDEO : Fredericia E-sport rykker ind på Bülows Kaserne

SE VIDEO : Fredericia E-sport rykker ind på Bülows Kaserne

0

Lokalejagten er slut for den lokale e-sportforening

Fredericia E-sport har længe søgt efter egnede lokaler til deres forening. Nu er jagten på lokaler indstillet, da Uddannelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har tilbudt foreningen lokaler på Bülows Kaserne.

”Jeg er glad for, at vi kan hjælpe foreningen til nogle egnede lokaler. De har nogle helt særlige behov, og dem har vi kunnet opfylde med lokalerne på Bülows Kaserne. Det giver også en god synergi i forhold til Makerspace, som også holder til på Bülows Kaserne. Der er gode muligheder for samarbejde foreningen og Makerspace imellem og især i forhold til vores nye projekt med virtuel reality AR/VR”, siger formanden for Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen.

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere bevilliget 120.000 kr. til etableringsomkostningerne, og de penge skal nu bruges til at gøre de nye lokaler klar til brug for foreningens flere hundrede medlemmer.  Derud over skal foreningen selv stå for internet, el og klargøring.

Fredericia E-sport får til huse i de tidligere administrationslokaler. Fredericia Teater har brugt disse lokaler lejlighedsvist til danseprøver, men de flytter deres prøver til kantinen og nogle tilstødende lokaler.

”Jeg glæder mig over, at det er lykkes at lave en aftale med Fredericia E-sport. Der har været et langt tilløb, men det lykkes takket være nogle ildsjæle, der har kæmpet for at finde de rette lokaler. Lokalerne rummer store muligheder for vækst, og foreningen har meget store ambitioner, som jeg håber, at de lykkes med, så vi kan få e-sport her i Fredericia på Danmarkskortet”, siger næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, Christian Jørgensen.

Det var foreningens mål er at være klar til det kommende skoleår, men med de nye lokaler på Bülows Kaserne på plads vil foreningen så småt starte nogle aktiviteter op allerede i løbet af sommerferien.